● Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya: One moon yet another moon

● 17.10. – 20. 10. 2021

Projekt autorské dvojice Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya, který se zaměřuje na fenomény vnímání času související s přirozeným cyklem Měsíce a zároveň tematizuje individuální prožívání času, brzy ožije. Site-specific interaktivní instalace je založená na systému vytvořeném pomocí 5 zrcadel, která reflektují měsíční cyklus a reprezentují dualitu přirozené stability a umělé nestability v kontextu vnímání toku času.

Omezená plocha zrcadel umožňuje, aby se odraz Měsíce objevil pouze na určitou dobu. Jak dlouho tento časový interval potrvá, se liší v závislosti na osobní vůli a zkušenosti každého pozorovatele.

Doporučené časy pro pozorování:

17.10.2021 22:42
18.10.2021 23:00
19.10.2021 23:10
20.10.2021 23:22

Řeka Ostravice