Claudine Arendt

mine
(mixed media)

Již samotný název projektu naznačuje jistou ambivalenci: „mine“ je v angličtině přivlastňovací zájmeno „můj/moje“ a zároveň výraz pro těžení, dolování. Odkazuje tak k podmínkám vlastnictví a současně pojmenovává naše vykořisťování jak přírodních zdrojů, tak využívání našeho bezprostředního okolí.

Komu patří veřejný prostor a předměty, které se v něm pohybují, participují na něm či na něm parazitují? Jsou něčím majetkem či jsou „samy o sobě“? Právě autonomii předmětu a potažmo uměleckého díla pojala Claudine Arendt doslova ve formě samovolně se pohybujícího objektu, jenž je umístěn v různých lokacích a prostředích. Autorský objekt naznačuje dočasné vlastnictví alespoň té části prostoru, kde se aktuálně nachází. Zde je však toto vlastnictví záměrně popřeno: objekt si uzurpuje prostor sám pro sebe, je ponechán napospas svému osudu, povětrnostním vlivům i činnosti člověka. Objekt zde plní funkci dočasné, cizí struktury v organismu sdíleného území. Jak s ním bude naloženo? Ujme se barevného, atraktivního objektu někdo? Bude s ním pohybovat, přemístí jej, poškodí či odnese? Bude nenápadně odklizen či zničen?

● lokace variabilní