Daniel Balabán

Kamenné květy

Květy z hlušiny v okolí ostravského Domu umění lze chápat jako další z řady autorových lekcí na téma pomíjivosti všech věcí. Jsou prakticky stejně křehké jako skutečné květiny, nezměrně větší je ale jejich potenciál provokovat. Každý den jejich existence navíc lze proto vnímat téměř jako zázrak. Květiny byly od pradávna spojovány s prchavostí života či křehkostí dětství, květinové zahrady jsou ale uváděny i do souvislosti s rájem či ostrovy blažených. I proto se nejspíš ujal zvyk vyprovázet květinami zesnulé na onen svět. Druhý lepší život, jehož je květina příslibem, byl ale v daném případě propůjčen i samotnému materiálu, z něhož jsou Balabánovy květy zhotoveny. Hlušina, jako nezužitkovatelný boční produkt hlubinné těžby, končí zpravidla na haldách a možnosti jejího sekundárního využití jsou mizivé. Tak jako flaneur proto Balabán sbírá věci, které civilizace odvrhuje, a vybavuje je novou přitažlivostí. Kruh se však záhy uzavírá. Při pohledu na jeho květy totiž kolemjdoucí stejně neodbytně dospěje k úvaze o tom, že každou, byť sebecennější věc, čeká tak jako tak osud hlušiny.

Daniel Balabán
* 1957 v Šumperku, žije a pracuje v Ostravě
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, Ateliér malby Františka Jiroudka (1979–1984). V současnosti působí jako profesor na Fakultě umění OU v Ostravě (profesura na AVU, 2013). Od 80. let minulého století patří k nepřehlédnutelným postavám české malby. Proslulým se stalo jeho blasfemické užívání motivů osvojených z tradiční náboženské malby, které pramenilo rovným dílem z postmoderní zkušenosti i evangelické rodinné tradice. Z nepřeberné škály jeho prací lze v kontextu Kamenných květů vyzdvihnout například tematický spřízněný cyklus Stardust (2006). Daniel Balabán je laureátem Ceny Michala Ranného (2012).
● Travnaté plochy ulic Jurečkovy a Švabinského