Denisa Belzová & Martina Čichoňová

P. O. Box

Projekt „P. O. Box“ spočívá v zasílání anonymních vzkazů druhým lidem. Ve formě Kukačky je to akce „Brno pro Ostravu“. Základní myšlenkou je poslat někomu, koho neznám, něco, co je pro něj jakýmsi osobním oslovením, dárkem, něčím, co vzbudí tajemství, vytržení z nudy běžného života, co pohladí, co svou anonymitou intimního zároveň zneklidní a zanechá stopu v životě jednoho konkrétního člověka.

Anonymní vzkazy jsou bezeslovné dopisy, malé věci zalepené do obálky, věci malinko podivínské, nečekané, nalezené, zrecyklované, subjektivní, ne zcela čitelné a nápadité. Jsou odesílány poštou z Brna do ostravských schránek náhodně vybraných podle telefonního seznamu.

PO Box
The “PO Box” project consists in sending anonymous messages to other people. In the form of the Cuckoo, it is a “Brno for Ostrava” event. The basic idea is to send someone you don’t know something that is a certain personal salutation to them, a gift, something mysterious, rapture in the boredom of everyday life, something that strokes, something whose anonymity of the intimate disturbs and, at the same time, leaves an imprint on the life of a particular person. Anonymous messages are wordless letters, small things sealed in an envelope, stuff that’s a little odd, unexpected, found, recycled, subjective, not entirely legible and imaginative. They will be posted from Brno to Ostrava letter boxes randomly selected from the telephone directory.