Eliška Perglerová & Iveta Čermáková

sed. 1-10

Život současného člověka provází stále více činností, které lze – i díky moderní technice – vykonávat bez nutnosti interakce s jeho bezprostředním okolím. Svět se tak mění v poněkud instantní prostředí, které po jeho „uživateli“ nevyžaduje žádnou speciální aktivitu či dovednost, a kde veškeré prostředky směřují k snadnému uspokojení, ať už reálných či domnělých potřeb. Podle francouzského sociologa Gillese Lipovetskyho je však takové uspokojení natolik dostupné a všední, že je schopno generovat pouze tzv. paradoxní štěstí, bez náležité hloubky prožitku a emocí.

Projekt Elišky Perglerové a Ivety Čermákové nabízí alternativu k tomuto, ponejvíce technologiemi sycenému, individualismu. První ze jmenovaných se již delší dobu věnuje interaktivním instalacím, k jejichž „oživení“ je zapotřebí alespoň dvojice uživatelů, druhá pak této představě propůjčila adekvátní formu vycházející z tvarosloví dětské skládačky. Jejich „lavičky“ se teprve jako společně sdílené stávají platným a plně funkčním městským mobiliářem. Lze je tak chápat i jako naplnění teze Miwon Kwon, podle níž, více než místo jako vymezená lokalita, hraje v kontextu místní specifičnosti důležitější roli skupina lidí, která udržuje povědomí o společně sdílené identitě.

Eliška Perglerová
Eliška Perglerová je absolventka AVU v Praze, Ateliéru sochařství Jindřicha Zeithammla a Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody (2008-2014). Její práce charakterizuje postminimalistické tvarosloví a prvky interakce. Zpravidla jde o instalace akcentující procesuální a performativní rozměr, což potvrzuje i skutečnost, že o svém dosud nejrozsáhlejším cyklu LDT (Lucid Dreaming Therapy) hovoří jako o počinu na pomezí volné sochy a trenažéru na léčení nočních můr. Z uvedeného cyklu pochází i realizace Strnutí, kterou autorka představila na loňském ročníku Kukačky. Eliška Perglerová je finalistka Essl Art Award CEE 2013.
Iveta Čermáková
Iveta Čermáková je absolventka AVU v Praze, Ateliéru kresby Jitky Svobodové a Jiřího Petrboka (2008-2012), kde se zabývala prostorem jako kulisou pro osobní příběhy. Téma paměti prostoru dále rozvíjela v Ateliéru Monumentální tvorby Jiřího Příhody (2012-2014), kde diplomovala prací Různé úhly pohledu, spočívající v rekonstrukci interiéru na základě vzpomínek pamětníků. Teorii, že předměty nejsou jen pozadím lidských osudů, ale mohou i předznamenávat nové příběhy, se snaží dále rozvíjet studiem v Ateliéru Designu nábytku a interiéru na VŠUP (od roku 2014).
● ulice Balcarova a Na Desátém