H3T

Žebříky

„Archetypální objekty rozmisťujeme na nejrůznějších místech. Kontext generuje význam. Někdy jsou funkční a nabízejí neočekávanou perspektivu. Někdy slouží pouze očím.“

Žebříky implikují řadu významů. V symbolické rovině tradičně představují přechod z jedné úrovně na druhou či prostředek k dosažení nového ontologického stupně. Ztělesňují přístup ke skutečnosti a jsou také prostředníkem komunikace mezi nebem a zemí. Tento výklad by mohl posilovat i použitý materiál, neboť bříza, z níž jsou vyrobeny, je kosmickým stromem šamanismu. Stejně tak ale mohou být i výrazem provizoria či touhy uniknout pryč. Je otázka, který z významů vystupuje v daných situacích do popředí. Podcenit však nelze ani čistě estetický rozměr instalace, který staví na prostém kontrastu přírodní formy a urbánního prostředí.

H3T
Studio H3T architekti založili v roce 2009 Vít Šimek a Štěpán Řehoř. V letech 2010-2011 byl jeho součástí Matěj Velek. Portfolio ateliéru je velice rozmanité, přirozeně oscilující od architektury až po zásahy do veřejného prostoru. Ve výčtu jejich projektů lze nalézt sauny, čajové domy, vyhlídky či neobvyklý městský mobiliář (Lavičko Grosseto). H3T architekti pravidelně spolupracují s MFDF Jihlava či festivalem Designblok. Stojí také za projektem Léto na lodi.
● různé lokace