Helmut Smits

Pohřeb stromu

„Strom už stojí jednou nohou v hrobě, je proto logické pohřbít ho, když zemře. Pod zemí, zpět u zdroje, jenž ho držel při životě, teď slouží jako živná půda pro budoucí sourozence. Jen pařez je připomínkou jeho někdejší přítomnosti.“

Helmut Smits

Podobně jako v paralelním projektu „Prořezané v linii“ poukazuje Helmut Smits i v této realizaci na lidskou potřebu přizpůsobovat okolní svět vlastnímu druhu a vštěpovat mu svoje pravidla. Kultivace přírody v tomto případě nabyla podoby tradičního pohřebního ritu, jako jednoho z typických indikátorů lidské kultury a civilizace, kterým se výrazně odlišuje od ostatních živočichů. Do předem připraveného hrobu autor namísto lidských ostatků uložil odumřelý strom a z pařezu, který po něm zůstal, se rázem stal náhrobní kámen.

Helmut Smits
Helmut Smits je holandský multidisciplinární umělec, absolvent Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost v Hertogenboschi (1997-2001). Jeho tvorba absorbuje řadu podnětů současného světa, od řeči korporátních značek, přes státní symboly a jiné formy reprezentace moci až po komunikační mechanismy současných médií. Významný je v autorově tvorbě prvek aktivismu konfrontovaný značnou dávkou subverzivního humoru. Smitsovy práce vedou k odkrývání zaběhaných společenských schémat či naší percepce. Nezřídka také vyjevují potenciál veřejného prostoru jako míst plných překvapení a každodenních zázraků.
● ulice Poděbradova a Českobratrská