Hynek Chmelař

Inspiro městem

„Inspiro, výtvarná pomůcka pro děti složená ze soustavy plastových okruží, jejichž pomocí se vytvářejí barevné geometrické obrazce, sloužící k rozvoji takzvaně kreativního myšlení, je stará bezmála půlstoletí. Po zhruba stejně dlouhou dobu byla také zapomenutá v šuplíku, v roky neobývaném pokoji mých prarodičů. Z tohoto místa neexistence jsem ji vysvobodil a rozhodl se obrazce, které se dají s její pomocí nakreslit, znovu vynést na světlo a utvořit z nich malou výstavu ve veřejném prostoru. Jedná se o výstavní místa pouze pro omezené publikum, tedy ty, kteří se na daných místech, kde své provizorní galerie vytvářím, vyskytují a mají tak šanci tyto výtvory zahlédnout. Lidé, kteří si chodí ulevit za odstrčenou tramvajovou zastávku nebo bezdomovci, kteří hledají předměty různé hodnoty v popelnicích.“

Hynek Chmelař
*1990 v Ružomberku, žije a pracuje v Ostravě
Hynek Chmelař je absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Kresby Josefa Daňka (2010-2016). Ve své tvorbě se pohybuje na poli multižánrového pastiše kresby, objektu, instalace a performativních intervencí. Základním prvkem je vrstvení narativů (vyprávění příběhů) a vytváření fikčních světů okolo konkrétních děl či výtvarných cyklů. Témata a obsah Chmelařových prací se soustředí na člověka jako těkající jednotku v množině, kloužou od niterných pocitů či popisů běžných dějů, které člověka potkávají, přes společensky kritická díla až po vytváření fiktivních a mystifikujících situací, přičemž sjednocujícím prvkem zůstává snaha o humor. Hlavním záměrem je znejistit pozici člověka při hledání svého místa, těsně před tím, než na místo dosedne.
● různé lokace