Jan Haubelt

Stín kruhu

Série fotografií Jana Haubelta, prezentovaná prostřednictvím tradičního „informačně agitačního“ rámce vitrínky zavěšené na fasádě domu, odkývá volnou asociativní formou jednu z vrstev místní historie. Kvaziplanetární tématika cyklu poukazuje na význam této budovy pyšnící se statutem nejstarší ostravské observatoře, která v letech 1955 až 1981 sídlila v tzv. hodinové věži. Objekt vitrínky s fotografiemi lze však chápat i jako poctu ostravskému amatérskému astronomovi a popularizátorovi kosmonautiky Tomáši Pertilemu. Ten na těchto místech v letech 1968–1972 v malé vývěsce pravidelně zveřejňoval čerstvé informace o kosmických letech, jež den před tím vyslechl z rozhlasového vysílání Hlasu Ameriky. Aktuální zprávy Pertile vždy nejprve nahrál na magnetofon a pak v průběhu noci přepisoval, aby se ráno obyvatelé Ostravy mohli seznámit se žhavými novinkami z amerického kosmického programu přímo na ulici.

Jan Haubelt
* 1977 v Praze, žije a pracuje v Praze
Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ateliéru Socha I. Kurta Gebauera (2001–2007). Ve své tvorbě nezřídka uplatňuje sochařské principy nabyté v průběhu studia, výsledkem však nemusí být jen trojrozměrný objekt, ale třeba fotografie. Autora zaměstnává fenomén lidské percepce a s ním spjaté jevy. Vlastní je mu manipulace s realitou, tu uskutečňovaná prostřednictvím vtipných, téměř surrealisticky působících hříček, tu třeba prostřednictvím efemérních zásahů do svého okolí. Jan Haubelt je zakládajícím členem skupiny Ládví.
● Dům na nároží ulic Českobratrská a Herodova 1887/12