Eva Jašková

Krychle 6 37

Instalace Evy Jaškové poukazuje téměř didaktickými prostředky na skutečnost, že roli zprostředkovatele „běžné reality“ stále více přenecháváme pouze médiím. Každá strana krychle je opatřena unikátním ručně zhotoveným QR kódem odkazujícím metodou „object hyperlinking“ na video pořízené z místa ještě před instalací objektu. Nabízí tak celkem pět pohledů, tedy tolik, kolik má objekt přístupných stran. Alespoň na obrazovce mobilu či tabletu tak fakticky dochází k jeho „zprůhlednění“. Ještě před chvílí jste měli v hledáčku fotoaparátu mobilu s QR čtečkou abstraktní kód a už jej střídá video se záběry na ostravské náměstí. Realitu střídá fikce, právě přehrávané video je totiž pouze časovou konzervou.

Eva Jašková
* 1990 v Ostravě, žije a pracuje v Ostravě
Studentka Fakulty umění OU, ateliéru Malba II Františka Kowolowského (od roku 2010). Ve své tvorbě, zahrnující instalace, performance, video a sound-art, se věnuje především rozporu v zažívání přirozeného a umělého (technického, mediálního) světa. Cíleně pracuje se strategiemi osvojenými z reklamy a uvádí je do nových fenomenologických vztahů. Významnou inspirací je pro autorku téma krajiny a nomádství.
● Masarykovo náměstí