Jan Krtička

Zbytky mezi dálnicemi

Jedněmi z vůbec nejrozšířenějších „nemíst“ jsou bezpochyby dálnice a víceproudé páteřní komunikace unifikující vzhled okrajů současných měst i ráz okolní krajiny. Ostrůvky zeleně vyrýsované kružnicemi dálničních přivaděčů jsou ale současně i typickými prázdnými prostory, místy, která prakticky nikdo nevnímá a tím i jako by neexistovala.

Právě do takového prostředí Jan Krtička umisťuje svůj projekt. Ze stvolů topinambury vystavěl konstrukci tvarem evokující industriální ruinu, jichž je na území ostravského „souměstí“ nespočet a svou přítomností výrazně determinují místní veřejný prostor. V kontextu Krtičkovy tvorby lze tento projekt vnímat jako pokus navázat na jeho starší, do krajiny zasazené realizace. Stejně jako jeho „Baldachýny“ či „Labyrinty“ těží i tato instalace především z ambivalence vztahu architektonického základu a užitých přírodních materiálů (často krajně nestabilní povahy). Teprve industriální tvarosloví ale dodalo tomuto napětí skutečnou dynamiku. V zásadě jde o technickou stavbu, její základ je ale přírodní, neboť k její konstrukci byly použity pouze stvoly rostlin. Krtičkovu instalaci lze tak v přeneseném smyslu vnímat jako připomínku pozvolné, leč nevyhnutelné asimilace lidských zásahů přírodou. V ostravské „krajině oběti“ tak naplňuje i tradiční myšlenku „vanitas“, neboť proces vzniku (budování) konstrukce a jejího postupného rozpadu je samozřejmou součástí díla.

Jan Krtička
Jan Krtička je absolvent Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1997-2002) a FaVU VUT v Brně, ateliéru sochařství Jana Ambrůze (2002-2006). V současnosti působí na FUD UJEP v Ústí nad Labem jako vedoucí ateliéru Prostorové tvorby. Krtičkovy práce obvykle vykazují úzké sepětí s místem, kde vznikají, ať už jde o krajinu, výstavní či industriální prostory. Jejich efemérnost a časová omezenost autora přibližně kolem roku 2010 přivádí k úvahám o formě dokumentace svých uměleckých aktivit a namísto fotografie volí stále častěji formu audiozáznamu s verbálním popisem díla. Krtička uvažuje o roli umělce jako dokumentaristy, o možnostech a limitech dokumentu, jak po stránce média, tak i s ohledem na sdělení obsahu. Na významu pro něj ale nabývá i představa dematerializace uměleckého díla, o čemž vypovídají i jeho recentní realizace jako např. Jasný tvar (2012), Popisy (2012), Buď připraven (2013) či John Cage – přednáška o ničem (2012, 2014).
● Exit 361 dálnice D1