Jaroslav Prokeš

> 20 000 Hz

Instalace Jaroslava Prokeše se pohybuje za hranicemi lidských smyslů. Spočívá v pokrytí plochy ústředního ostravského náměstí signálem s frekvencí mimo člověkem postižitelné spektrum. Autor sice ironicky prohlašuje: „Je nanejvýš smutné, že tato instalace není ani vidět ani slyšet“, přitom je to ale právě prázdnota a dematerializace, co ho v tvorbě nejvíce přitahuje. Nelze však měřit jen lidskými senzory. Zatímco naše ucho tyto vysoké frekvence nevnímá, u jiných živočichů, například hlodavců, je tomu jinak. Přítomnost v dosahu signálu se jim může stát nepříjemnou a toto – z pohledu člověka – pouze abstraktně definované teritorium raději vyklízejí.

Jaroslav Prokeš
* 1977 ve Frýdlantě, žije a pracuje v Liberci
Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér Sklo v architektuře Mariana Karla (1997–2003). V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře výtvarných umění FUA TU v Liberci. Ve své tvorbě je Prokeš zaujat základními elementy, zacházením s materiálem v čistotě jeho hmot, jakož i mapováním sil, které nejsou primárně postižitelné pouhými smysly. Leitmotivem je mu téma prostoru, který autor sám v nadsázce chápe jako materiál. Konečný výraz jeho prací charakterizuje úspornost a láska ke geometrii. Pravidelně vystavuje od roku 1996.
● Masarykovo náměstí