Kalerie s čupr uměním Saigon

Uděláme výstavu i Tobě
(2x billboard)

Známá ostravská úderka vstupuje do veřejného prostoru právě ve chvíli, kdy politická kampaň před blížícími se parlamentními volbami vrcholí. Toto není umění. Nepochybně by ale bylo krásné, kdyby to byl život.

„Chceme se povznést nad festivalové téma i nad absurditu politických kampaní tak, jak to umí jen Kalerie s čupr uměním Saigon. Popíráme veškerá pravidla a řády, jsme nezávislá skupina zapálených amatérů / profesionálů. Za dobu naší sedmileté existence jsme uspořádali více než sto výstav. Pomáháme studentům umění, ale i etablovaným výtvarníkům (nebo naopak?). Na nic si nehrajeme, nepotřebujeme dotace, protože to děláme pro radost. Málem jsme se stali ostravským Jantarem a již řadu měsíců zpovídáme výtvarníky na našem podcastu. Stále nás to baví a končit se určitě nechystáme!“

 

Kalerie s čupr uměním Saigon
Kalerie s čupr uměním Saigon funguje od roku 2014 a tvoří ji autorský tým čtyř lidí (Paula Sodomková, Alice Sovadinová, Ivo Škuta, a Michal Zych), který pořádá výstavy co dva týdny, vždy v pátek na stálé adrese Fráni Šrámka 5 v Ostravě – Mariánských Horách. Galerie se považuje za pevný bod lokálního tvůrčího písečku. Za dobu své působnosti uvedla autory z Česka, Slovenska, USA, Bulharska, Německa nebo Brazílie. Kromě výtvarného umění poskytuje prostor hudbě, divadlu a spolupracuje s festivaly rozmanitých zaměření. V nelehkých časech pandemie Covidu-19 vytvářela rozhovorový podcast s cílem podržet upadající motivaci tvůrců i posluchačů.
We’ll Do an Exhibition for You As Well
The well-known Ostrava group of enthusiasts enters public space just as the political campaign is culminating before the upcoming parliamentary elections. This is not art. But it would undoubtedly be beautiful if it was life. “We want to rise above both the festival theme and the absurdity of political campaigns as only the Kalerie s čupr uměním Saigon art gallery can. Denying all rules and regulations, we are an independent group of passionate amateurs/professionals. During our seven-year existence, we have organised more than a hundred exhibitions. We help art students, but also established artists (or vice versa?). We don’t pretend to be anything, and we don’t need subsidies because we do it for fun. Based in Ostrava, we have almost won a Jantar award. We have been interviewing artists on our podcast for many months. We still enjoy it and we are definitely not going to quit!”
● a) ul. Poděbradova
49.83905, 18.28163
● b) ul. Novinářská
49.83433, 18.26202