Karel Kunc

(6 m3)?

„Není náhodou, že tento experiment vznikl a zanikl na mariánskohorském hřbitově. Přes jeho abstraktní záměr existuje souvislost mezi instalací a tamními suprematistickými hroby. Toto téma se mi opakovaně vrací. Malevič je jeden z triangulačních bodů mé tvorby.“

Karel Kunc

V kontextu mariánskohorského hřbitova se dvojice průchodů opláštěná surovými prkny jeví jako poměrně radikální gesto. Zatímco z boku se jejich lapidární forma alespoň částečně rozbíjí o náhrobky, z čelního, ničím nerušeného pohledu, evokují spíše cosi jako prapodivnou automyčku. Tento dojem zřejmě nezmizí ani tehdy, když se v divákově zorném poli vynoří vnitřní úprava stěn z červené textilie. Koridor tím možná jen trochu více nabude charakter organických útrob.Co to ale značí? Lze se snad domýšlet, že jde o místo určené pro přechodový rituál? Jedním z takových dodnes praktikovaných
je konečně i pohřeb. Podle autora jde ale spíše o pomník živým. Ani ti, kteří daný prostor přímo fyzicky zakusí, však stejně nejspíš neodhalí pro autora poměrně významnou tvarovou diferenci jinak zdánlivě identických prostorů. Pro ty, kteří neshlédnou na objekt z ptačí perspektivy, zkrátka zůstane Kuncova minimalistická hříčka obestřena rouškou tajemství, stejně jako pravděpodobně zůstane bez vysvětlení autorova výchozí teze o smrti jako základním pilíři moderní medicíny. Nakonec tak asi nejsilnější dojem Kuncova instalace zanechá tím, že je fakticky hmatatelnou připomínkou současné krize evropského urbanismu, jejímž důsledkem je mimo jiné i marginalizace postavení hřbitova v rámci městské struktury. Hřbitov a s ním spjaté téma smrti a pomíjivosti jsou tak vědomě vyloučeny z centra (života) směrem na periferii.

Karel Kunc
* 1987 ve Dvoře Králové, žije a pracuje v Praze a Dvoře Králové
Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody (2008–2013). Jeho dílo charakterizuje ponejvíce prostý, architektonickými postupy determinovaný jazyk. Na rozdíl od architektury se ale jeho tvorba vyznačuje zvláštním hermetismem, jímž se pro ty, kteří touží po jednoznačných odpovědích, stává krajně znepokojivou. Vystavuje od roku 2006. V roce 2009 stanul mezi finalisty Ceny NG 333.
● Hřbitov v Ostravě – Mariánských Horách