Jaroslav Prokeš

> 20 000 Hz Instalace Jaroslava Prokeše se pohybuje za hranicemi lidských smyslů. Spočívá v pokrytí plochy ústředního ostravského náměstí signálem s frekvencí mimo člověkem postižitelné spektrum. Autor sice ironicky prohlašuje: „Je nanejvýš smutné, že tato instalace není ani vidět ani slyšet“, přitom je to ale právě prázdnota a dematerializace, co ho v tvorbě nejvíce […]

Eliška Perglerová

Strnutí V doslovném slova smyslu se hrozby strnutí, tedy stavu fyzické či duševní paralýzy, nemusí návštěvník instalace Elišky Perglerové nikterak obávat. Jako nastražená past vedoucí k znehybnění se jeví jen zvenčí a pokud divák svůj primární ostych překoná a vystoupá úzkým zvedajícím se koridorem obklopeným výsadbou z náletových keřů a rostlin, bude dokonce odměněn neobvyklým […]

Šárka Mikesková

Ecce Homo Práce Šárky Mikeskové se vtipnou subverzivní formou vyslovuje k problematice vztahu veřejnosti ke společně sdílenému prostoru. Poukazuje na nedostatek kolektivní zodpovědnosti při utváření našeho okolí a obecně na malý význam, jenž pojmům jako „veřejný prostor“ či „kulturní prostředí“ zpravidla přisuzujeme. Skvrně moči na zdi, tedy jevu, jenž je za běžných okolností nevyžádaný a […]

Josef Mladějovský

Poselství hlídače parkoviště ulice Velká V kontrastu s dnešním stavem představovala oblast vytýčená ulicemi Velká a Muzejní v samém centru Ostravy místo pulzující životem s četnými obchody, hospodami, kavárnami, šantány či nevěstinci. Domy, které zde stály, a pro něž se díky charakteristickým podloubím mezi místními vžilo označení „Pod Laubami“ nebo „ostravské Lauby“, byly ale bezohledně […]

Karel Kunc

(6 m3)? „Není náhodou, že tento experiment vznikl a zanikl na mariánskohorském hřbitově. Přes jeho abstraktní záměr existuje souvislost mezi instalací a tamními suprematistickými hroby. Toto téma se mi opakovaně vrací. Malevič je jeden z triangulačních bodů mé tvorby.“ Karel Kunc V kontextu mariánskohorského hřbitova se dvojice průchodů opláštěná surovými prkny jeví jako poměrně radikální […]

Martin Kubica

Nemísto „Z vrcholu Landeku celé ostravské souměstí vypadá jako něco dočasného, jako tábor, který je tu rozložen jen na pár (stovek? tisíců?) let.“ Jan Balabán Martina Kubicu zaměstnávají otázky týkající se identity místa a zkoumání základních daností určitého prostředí. Pojem „Nemísto“, jakým nazval svoji realizaci, odkazuje na termín významného sociologa Zygmunta Baumana, který jím označuje […]

Michal Kohút

Inter Arma p1 Akce Michala Kohúta se pohybuje v nejasném prostoru mezi kreací a destrukcí, jenž je autory hojně vyhledáván prakticky od nástupu moderny. Ideově nejblíže má ale pravděpodobně k linii reprezentované střílenými obrazy Niki de Saint Phalle či experimenty se střelným prachem Romana Signera a Cai-Guo-Qianga. Její podstatou je přehrát krátkou melodii na pianino za pomoci pistole. Přesně […]

Jan Haubelt

Stín kruhu Série fotografií Jana Haubelta, prezentovaná prostřednictvím tradičního „informačně agitačního“ rámce vitrínky zavěšené na fasádě domu, odkývá volnou asociativní formou jednu z vrstev místní historie. Kvaziplanetární tématika cyklu poukazuje na význam této budovy pyšnící se statutem nejstarší ostravské observatoře, která v letech 1955 až 1981 sídlila v tzv. hodinové věži. Objekt vitrínky s fotografiemi […]

Eva Jašková

Krychle 6 37 Instalace Evy Jaškové poukazuje téměř didaktickými prostředky na skutečnost, že roli zprostředkovatele „běžné reality“ stále více přenecháváme pouze médiím. Každá strana krychle je opatřena unikátním ručně zhotoveným QR kódem odkazujícím metodou „object hyperlinking“ na video pořízené z místa ještě před instalací objektu. Nabízí tak celkem pět pohledů, tedy tolik, kolik má objekt […]

Veronika Hajdyla

ZenBox ZenBox je projekt vyslovující se k problému plánované vodní stavby na místě dnešní vesnice Nové Heřmínovy na Bruntálsku, v jejímž důsledku by došlo k odsunu veškerého místního obyvatelstva, zaplavení desítek obytných domů, hospodářských objektů a barokní kaple. Projekt nemá vyhroceně angažovaný charakter. Nebrojí přímo proti výstavbě vodního díla, logicky ale sympatizuje s případnými „oběťmi“ výstavby. ZenBox […]