Tomáš Džadoň

Území nikoho Jedním z leitmotivů tvorby Tomáše Džadoně je téma přechodu, personifikované zpravidla motivem brány, portálu či dveří. Autor je fascinován mezními okamžiky vcházení odněkud někam, jakož i změnami, jež se v našem vědomí během tohoto zlomku vteřiny odehrávají. Vedle realizací jako YTONG piece (2007), Super plocha (2007), Brána (2008) či Portál (2009) je tento […]

Mark Divo

Soft Lenin Jak jdou dohromady houbičky na mytí nádobí a Lenin? Asi jako dada a bolševická revoluce. Není žádným tajemstvím, že v době, kdy Hugo Ball v Curychu zakládal Kabaret Voltaire, pobýval budoucí strůjce komunistického převratu v carském Rusku jen o pár bloků dále. Obraz Lenina z houbiček na nádobí ale vypovídá především o samotném […]

Martin Dašek

H Instalace Martina Daška představuje nenápadnou vizuální past. Sestává z několika na chodníku složených betonářských sít, jež běžný kolemjdoucí téměř neregistruje. Prostřednictvím moaré efektu vyvolaného kombinací rastru mřížoviny a kamenné dlažby se ale podprahově vkrádá do jeho periferního vidění, kde jinak prakticky plošná instalace nabývá na hloubce. S pohybem příležitostného diváka se dává do pohybu […]

Daniel Balabán

Kamenné květy Květy z hlušiny v okolí ostravského Domu umění lze chápat jako další z řady autorových lekcí na téma pomíjivosti všech věcí. Jsou prakticky stejně křehké jako skutečné květiny, nezměrně větší je ale jejich potenciál provokovat. Každý den jejich existence navíc lze proto vnímat téměř jako zázrak. Květiny byly od pradávna spojovány s prchavostí […]