Michal Zych

Zastávka „… a kdyby opravdu nebylo jiného východiska a udělalo Vám to radost – klidně ji zapalte, však to někdo uklidí.“ Michal Zych Je řada míst, která ve městě lákají k aktivitám, jež jsou oficiálními místy zapovězeny. Dokonce lze v nadsázce říci, že v této věci existuje cosi jako nepřímá úměra, tedy, čím více se dbá na […]

Jan Zdvořák

Hráň Budova vítkovického nádraží, postavená v první polovině 60. let minulého století, dnes požívá statut jednoho z nejlepších příkladů architektury tzv. bruselského stylu. Jejímu architektovi Josefu Dandovi se spolu s výtvarníky Benjaminem Hejlkem, Františkem Burantem a Vladimírem Kopeckým podařilo vytvořit působivou realizaci, v níž se výtvarný detail šťastně snoubí s dynamickým celkem. Tento reprezentativní „gesamtkunstwerk“ dané doby však už delší […]

Pavel Zbořil

Pozorování imprese Ostrava je nejen místem, kde se stírají hranice mezi centrem a periferií, ale i mezi městem a venkovem. Navzdory explozivnímu rozvoji a radikální industrializaci jako by řada zdejších čtvrtí nedokončila svoji urbanistickou konverzi a stále si v sobě uchovávala patrnou stopu vesnické fundace. Nadto, jednotlivé části města od sebe překvapivě často oddělují lány polí, […]

Dušan Záhoranský

Patřit Stalo se zvykem popisovat Ostravu jako prostor bez přirozeného středu, spíše jako shluk míst než jako město, a její populaci spíše jako dočasné osadníky než jako autochtonní obyvatele. Urbánní, demografická či sociální různorodost zdejší aglomerace ale není jen znakem její historické neukotvenosti. Je to i – poněkud paradoxně – cosi jako základní kámen její […]

Eliška Vrbová

Ne-sdělení na ne-místě Před každými volbami je veřejný prostor zahlcován politickými slogany, které okupují nejen většinu kapacity stávajících inzertních ploch, ale rozpínají se i mimo ně. Odmyslíme-li si obličeje lídrů a názvy stran, hesla splynou v jeden proud vzájemně zaměnitelných prázdných slov okořeněných porcí obecně běžně přijímaného rasismu. Některé z těchto prázdných či nenávistných vět jsem […]

Viktor Fuček & Ján Valík

Slow Motion V performativním projektu autorské dvojice Ján Valík a Viktor Fuček slouží bílý neposkvrněný papír jako médium k uchování spontánních obtisků každodenní přítomnosti. Papír má v jejich práci charakter znakového indexu, jenž registruje a zaznamenává okolní podněty, ať už jsou jimi gesta či pohyby obou autorů nebo působení času, místa a povětrnostních vlivů. Je pro ně prostředkem, […]

Philip Topolovac

Hora „In my previous works I have dealt a lot with the genre of landscapes and urban structures deriving from romantic thoughts of beholding landscape and as well reflecting on the identity of a place. I am interested in the relationship to oursurroundings and the idea of nature, as an aestetical category but also as […]

Petr Švolba

Shelter Historická zkušenost a charakter založení vtiskly Ostravě podobu nesourodého celku pospojovaného hrubými švy. Město předěluje řada území, která zůstávají ze strany municipality a jeho běžných obyvatel nepovšimnuta nebo jsou vytěsňována na okraj zájmu. Nejde však o bílá místa na mapě, neboť i takové prostory mají své využití. Instalace Petra Švolby vstupuje na toto pole […]

Tereza Šimková

Mohyly „Mohyly vnímám jako procesuální objekty, a vizuální změny, jež v průběhu času prodělávají, jako jejich nedílnou součást.“ Tereza Šimková Funkce mohyl je především komemorativní, představují stimul paměti, připomínku něčeho, co už pominulo, či někoho, kdo už není. Svojí existencí přirozeně odkazují na nevyhnutelnost plynutí času, samy se mu však zpravidla snaží vzorovat. Mohyly Terezy Šimkové […]

Petr Szyroki

Ruina Už od éry romantismu je člověk fascinován ruinami starých staveb nejen proto, že jsou svědky dávných časů umožňující alespoň částečně rekonstruovat minulost, ale i proto, že je právě v jejich neúplnosti vnímá jako krásné. Místo, které Petr Szyroki zvolil pro svou instalaci, dnes žádné zjevné stopy zašlé historie nenese. Donedávna zde přitom stál zimní stadion […]