Helmut Smits

Pohřeb stromu „Strom už stojí jednou nohou v hrobě, je proto logické pohřbít ho, když zemře. Pod zemí, zpět u zdroje, jenž ho držel při životě, teď slouží jako živná půda pro budoucí sourozence. Jen pařez je připomínkou jeho někdejší přítomnosti.“ Helmut Smits Podobně jako v paralelním projektu „Prořezané v linii“ poukazuje Helmut Smits i v této realizaci na […]

Helmut Smits

Prořezané v linii „Strom roste a roste i stavba, ovšem jen do té doby, než je dokončená. Prořezání stromů v linii kopírující střechu domu vede mezi oběma k těsnějšímu propojení než kdykoli předtím. Společně tvoří čáru na obloze.“ Helmut Smits Veřejná zeleň představuje v městském prostoru logickou a vyhledávanou protiváhu k umělému světu staveb a komunikací. Její význam […]

Eliška Perglerová & Iveta Čermáková

sed. 1-10 Život současného člověka provází stále více činností, které lze – i díky moderní technice – vykonávat bez nutnosti interakce s jeho bezprostředním okolím. Svět se tak mění v poněkud instantní prostředí, které po jeho „uživateli“ nevyžaduje žádnou speciální aktivitu či dovednost, a kde veškeré prostředky směřují k snadnému uspokojení, ať už reálných či domnělých potřeb. Podle […]

Wendy Oakes

Interval “In a modern shopping center in Ostrava stands a telescope-like object pointed at the sky. We hear a low bass resonating and some vague melodies. The sounds invite visitors to come closer. Close enough to stick their heads into the machine and see – a video of a man sitting on some indefinable wood […]

Libor Novotný

Poutní nemísto  „Románský kostelík obklopený venkovskou krajinou – takové místo vzbuzuje pocity historické kontinuity. Snad právě tak to vypadalo ve středověku, kdy se tento kostel stavěl. Občas se nám podaří najít místo s takovou vyhlídkou, že nic nepřipomíná současnost. Přitažlivost venkovských románských kostelíků má cosi společného s jejich obyčejnými lidskými proporcemi, nemají žádné impozantní rozměry, jaké vidíme […]

Šárka Mikesková

~ Vzpomínáme ~ V souvislosti se změnou životních návyků české společnosti posledních desetiletí se většina měst potýká s marginalizací významu jejich center. Ta se v lepším případě mění ve skanzen pro turisty, v tom horším v cosi jako města duchů. V obou případech je ale skomírající autentický ruch v centru především němou připomínkou skutečnosti, že „život je jinde“. Namísto středu měst se […]

Věra Kubicová

„Mikronemísta“ – symbiózy Soubor velkoformátových fotografií Věry Kubicové zachycuje marginální pozůstatky lidské existence (nedopalky, odhozené jízdenky, kelímky z automatů na kávu…). Gestem přefocení je autorka symbolicky vyzdvihuje z bláta či děr chodníků, kde snad mohly přitahovat jen pozornost archeologů každodennosti, a zajišťuje jim nový statut ve smyslu jakési záplaty vyprázdněných výkladních skříní bloku budov bývalého Hotelu Palace, […]

Martin Kubica

 „Ostravské hřbitovy naprosto nevyhovují hygienickým předpisům, půda sestává se z mastného jílu, takže je proces tlení v značné míře ztížen“ (1901) Je to stěží půl století, co se na místě dnešního Sadu Milady Horákové rozkládal starý městský hřbitov. Bohužel, rozhodnutí o jeho zrušení ze závěru 50. let předznamenalo i zánik tamní budovy krematoria, která zde […]

Jan Krtička

Zbytky mezi dálnicemi Jedněmi z vůbec nejrozšířenějších „nemíst“ jsou bezpochyby dálnice a víceproudé páteřní komunikace unifikující vzhled okrajů současných měst i ráz okolní krajiny. Ostrůvky zeleně vyrýsované kružnicemi dálničních přivaděčů jsou ale současně i typickými prázdnými prostory, místy, která prakticky nikdo nevnímá a tím i jako by neexistovala. Právě do takového prostředí Jan Krtička umisťuje svůj […]

Hynek Chmelař

Inspiro městem „Inspiro, výtvarná pomůcka pro děti složená ze soustavy plastových okruží, jejichž pomocí se vytvářejí barevné geometrické obrazce, sloužící k rozvoji takzvaně kreativního myšlení, je stará bezmála půlstoletí. Po zhruba stejně dlouhou dobu byla také zapomenutá v šuplíku, v roky neobývaném pokoji mých prarodičů. Z tohoto místa neexistence jsem ji vysvobodil a rozhodl se […]