Simona Pekařová

Úhel pohledu Zaobírám se tématem zástavby měst a s ním spjatým mizením chovu domácích zvířat a míst k tomu určených. Jako symbol domestikace jsem zvolila jedno z nejčastěji chovaných zvířat, kur domácí, které umísťuji do kontextu budov obchodních center, tedy míst pro mě nejvýstižněji personifikujících zjednodušené získávání surovin. Simona Pekařová Jedním z projevů hypermoderní společností je i […]

Jakub Nitsche

Ampliony Je s podivem, jak málo je v dnešních městech využíván obecní rozhlas. Snad za tím stojí rozumné přesvědčení nezvyšovat zbytečně hladinu zvukového smogu, snad absence potřeby cokoli tímto kanálem sdělovat, protože jakýkoli obsah tímto přenosem vlastně nabývá podobu imperativu Velkého bratra. Tlampače zde ale stále jsou a na rozdíl od svých venkovských kolegů se nudí, neboť […]

Oldřich Morys

Jora!!! Tady nejde o to, zdali je ustájení koně v Ostravském muzeu dostatečný stimul k tomu, aby poněkud skomírající hlavní ostravské náměstí znovu ožilo. Takovou moc umění dávno nemá a to co mu zbývá, jsou náznaky. Oldřich Morys chtěl ale v každém případě vymyslet něco, co by bylo opravdovou atrakcí, něco, co by lidi zaujalo a přitáhlo znovu […]

Tomáš Moravec

Odlitek Ostrava se bezpochyby řadí k městům s nejzanedbanějším veřejným prostorem v zemi. Sádrokartonová stěna, které ustoupila přepažující mříž v podloubí, tak může být pro kolemjdoucího jen signál, že se i Ostravské muzeum přidalo k dalším místům v městském centru, kterým vládne entropie a (nezřídka permanentní) stavební provizorium. Instalace Tomáše Moravce však v žádném případě nepředstavuje homeopatikum, jímž by si autor zjednával […]

Pavlína Komoňová

Cvičení s Filipem Hauserem “Cvičení s Filipem Hauserem” je projekt, usilující o propojení cvičení a umění. Běžná lekce jógy pod vedením profesionálního lektora Petra Kucharčíka se oproti zvyklostem rozšiřuje o cvičební pomůcky umělecké povahy, konkrétně o díla Filipa Hausera Dům č. p. 4 – 64. Průběh akce je rozdělen do tří částí. V té první se […]

Deana Kolenčíková

Magické noci nastal čas Východiskem pro mou instalaci byl lustr na historické budově, který svým vzhledem navozoval atmosféru exkluzivity, nějakého butiku pro vyšší společnost, který ale na nepříliš lukrativní adrese v blízkosti hlavního nádraží z ničeho nic zanikl a zapadl prachem. Rozhodla jsem se proto tento lustr zvýraznit a zároveň vytvořit absurdní či až znepokojující situaci tím, […]

Lenka Klodová

Váš akt za dvacet minut Dvě různá prostředí, táž aktivita. Projekt Akt za 20 minut je instalační performance – služba, nabízející chodcům a turistům nakreslení jejich aktu, obdobně jako mohou jinde získat portrét či karikaturu. Kresebný akt je přeci regulérní, ba co víc – mistrovský umělecký žánr, všeobecně vysoce hodnocený pro svou náročnost. Nabídka se […]

Kateřina Hlahůlková

Vidět a nebýt viděn Vylidnění centra Ostravy je aktuálně hojně diskutovaným problémem. Prázdné obchodní plochy a kanceláře působí na těch pár jedinců, náhodně se objevujících v centru, ještě více jako urbanistické vakuum. Na jedné z nedávných veřejných diskuzí o současném stavu centra se primátor města vyjádřil, že by pomohla přeměna těchto prázdných prostor na byty. Využitím banálního, […]

Vladimír Havlík

DNA dlažba Nejdříve prozkoumáš ulice v centru Ostravy. Najdeš díru v chodníku a poznamenáš si její rozměr. Do Antikvariátu Fiducia si přijdeš vyrobit vlastní „DNA dlaždici“. Přineseš si něco osobního – vlasy, nehty, krev, moč, fotku, dopis, atd. Přimícháš to do betonové směsi, kterou napěchuješ do připravené formy. Počkáš, až beton vyschne. Druhý den se […]

Filip Dvořák – Martin Kolarov

In Search of the Miraculous Vrak loďky, zaklíněný do větvoví stromu, implikuje cosi biblického. Vzbuzuje představu fiktivní potopy, kterou si nikdo z nás nepamatuje, ale fakt, že se odehrála, připouštíme. Její hodnověrnost povyšuje i blízkost řeky. Loď je tak stimulem myšlenkových asociací, které napomáhají utvářet paralelní příběh místa.  Název díla však připomíná, že jej autoři chápou […]