Petra Doležalová

Kaverna Instalace Petry Doležalové mísí vizuální atributy uměleckého objektu s interaktivitou dětské hry. Stimulem pro její vznik se autorce staly tzv. hmatové tabulky, které László Moholy-Nagy používal během svého pedagogického působení na výmarském Bauhausu k tomu, aby přiměl studenty rozpoznat rozdíly mezi jednotlivými materiály pouze na základě hmatu. V tomto duchu Doležalová pojednává objekt jako jakési kompendium […]

Iveta Čermáková & Eliška Perglerová

Galerie Jedna hodina Galerie Jedna hodina zprostředkovává intenzivní a jiný pohled na prostředí, ve kterém se nacházíme. Stírá hranice mezi interiérem a exteriérem galerie, mezi umělcem, dílem a divákem. Galerie s velkým oknem, kam můžete vstoupit a pohodlně se usadit, se za jednu hodinu otočí o 360°.  Rámuje tak obraz soustředěného pozorování a dává nám čas na vlastní myšlenky a prožitek přítomnosti. Otázka, co je […]

Zbyněk Baladrán

Minus deset anarcho-komunistických minut Projekt Minus deset anarcho-komunistických minut je existenciální anketa s otevřeným koncem distribuovaná formou trhacího kalendáře na vybraných veřejných místech města (supermarket, úřad, kostel). Anketní otázky vycházejí z tázání se po tzv. nulovém bodu přemýšlení o vztazích a bytí na tomto světě a obrazně tak směřují k uvědomění si mentálních pochodů odehrávajících […]

Tomáš Arnošt

Posed Uprostřed města a přesto viditelný z dálky, obklopený periferní nicotou. Osamělý posed prochází městem, migruje z lesa do lesa. Jako materializovaná vzpomínka na oblíbenou dětskou skrýš svádí k návštěvě, nicméně schůdky jsou vysunuté vzhůru, takže je nemožné dostat se dovnitř. I proto může – namísto myšlenek na úkryt – mysl pozorovatele záhy ovládnout pocit […]

Adrian Altman

Stilllikedressingup Název díla je odkazem na cheat ve hře GTA, který umožňuje hráči měnit vizáž svého avatara. Hledáme ideál v přednastavených možnostech generovaných samotnými tvůrci hry. I v reálném životě napodobujeme generované trendy, slepě následujeme své vzory, které jsme si sami ani nevybrali, pouze se necháváme ovlivňovat vnějším prostředím, které do sebe promítáme. „Těšim se, […]