Jazoo Yang

Ukradený čas (umělá pryskyřice, nalezené předměty) Ústředním bodem projektu Jazoo Yang je téma paměti a regenerace. Autorka se jako flaneur prochází městem a sbírá drobné efemérní předměty, které ji zkřížily cestu. Její výběr zpravidla nepodléhá jasnějším pravidlům a nálezy tak představují poměrně diverzifikovaný urbánní materiál, od běžného smetí až třeba po úlomky stavební suti. Tyto […]

Vlady

Zelená zebra (travní koberec) Projekt Zelená zebra představuje symbolický pokus o převrácení definovaných poměrů, čímž se vztahuje i k etymologickému původu slova revoluce v latinském revolvere, tedy otáčet se či převracet. Jeho podstatou je travnatá alternativa přechodu pro chodce, která spojuje dvě zelené plochy rozdělené chodníkem či jinou městskou komunikací. Projekt tak na jedné straně […]

Imrich Veber

Tam (dron) Projekt, sestávající z několika krátkodobých intervencí, reflektuje téma duality dnešního života, rozděleného mezi offline a online svět. S pomocí dronu a sociálních sítí se jeho autor snaží demonstrovat, jak se tato bipolárnost promítá do chápání některých pojmů, v první řadě termínu „tam“. Vznáší otázku, co pojem „tam“ v dnešní době vymezuje a kde […]

Adam Vačkář

Metamorfóza (Dead by Dawn) (mixed media) Do jednoho z ostravských parků zasazuje Adam Vačkář znepokojivou mutantní strukturu, jejíž tvarosloví symbolicky odráží současnou environmentální tíseň. Přírodní formy v jeho pojetí metamorfují do podoby zvláštních organicko-technicistních objektů, jejichž exponovaná barevnost a komiksově horrorový nádech ilustrují aktuální obavy a hysterii vznášející se okolo klimatické změny. Ze světa, jako […]

Vladimír Turner

Zakázané ovoce (dlažební kostky, strom) Tak jako strom života, stojící uprostřed ráje, znamená regeneraci a návrat k původnímu stavu dokonalosti, představuje i Turnerův strom, na kterém namísto ovoce raší dlažební kostky, symbol obnovy a touhy po nastolení nových spravedlivějších poměrů. Je výrazem odporu vůči stávajícím mocenským strukturám a jejich represivnímu aparátu a současně i vyslovením […]

Šimon Szabo

Protihluková stěna (stany) Jednoduchá a zároveň pádná struktura sestávající ze stanů zavěšených na fasádě jednoho z ostravských parkovacích domů prozrazuje autorovu inspiraci podobou akustických stěn či odhlučňovacích pyramidových panelů. Nejde však jen o jazyk geometrie. Právě užitý motiv stanů vnáší do instalace řadu navazujících významových syžetů, počínaje migrační krizí, přes bezdomovectví, až po téma neustále […]

Adam Kovalčík

Síť (nerezová ocel, hřiště) Měl bych vidět soupeře, ale vidím sebe. Hraji s ním nebo se sebou? Když zapomenu na vše kromě hry, uvidím se přirozeně? Vymezuje hřiště prostor, kde se smím pohybovat? Chci to hrát? Chci to dělat? Chci to žít? Chci, aby Síť fungovala i bez hry, bez ní ale nemá smysl. Sport […]

Hynek Chmelař

Domov je tam, odkud chceme vypadnout (mixed media, mimozemská sonda) Projekt Hynka Chmelaře má charakter průzkumné mise, která však povahou výzkumu, prostředím a konečně i nedostatečnou technologickou vyspělostí vyvolává dojem něčeho nepatřičného a ztraceného. Ústředním aktérem projektu je objekt upomínající vesmírnou sondu, jenž se nejistě pohybuje po urbánní krajině Ostravy, včetně jejích místně specifických oblastí […]

Juliana Höschlová

Ticho tě neochrání (mixed media, performance, happening, diskuze) V autorčině pojetí se železo-betonový skelet budovy, která se nachází na exponovaném místě v centru města, a o kterou jeho italský majitel již několik let nejeví zájem, proměňuje v symbol dílčích selhání společnosti a vadně nastaveného systému. Téma péče a zodpovědnosti, jež prostupuje její tvorbou, přitom artikuluje […]

Julia Gryboś & Barbora Zentková

Potential Causes of Afternoon Tiredness (mixed media, performance) Julia Gryboś a Barbora Zentková se prezentují projektem, ve kterém využívají součinnosti obrazové a zvukové informace k navození intenzivnějšího prožitku místa a času. Jejím prostřednictvím však zároveň dovolují vyniknout některým z charakteristických rysů dnešní společnosti, zvláště pocitu všeobecného vyčerpání, který pozvolna roste a sílí napříč různým sociálním […]