Jan Fabián

Vzpomínka na budoucnost (mixed media, slepice) Instalace Jana Fabiána se zaobírá transformací hodnot a vztahů v kontextu přeměny socio-kulturního prostoru v období moderny. Poukazuje na rozpojení tradiční vazby mezi výrobou a spotřebou, jakožto průvodního rysu současné společnosti a zároveň se alespoň v symbolické rovině pokouší zvrátit proces neustálého odcizování infiltrací tradičně venkovských prvků do urbánního […]

Jakub Černý

Zde domov můj (mixed media, performance) V současné krizi podstaty a úpadku významných doktrín, které dávaly společnosti a jejím hodnotám oprávnění a opodstatnění, představují spotřeba a život v přítomnosti novou formu náboženství. Zatímco víra slibovala věčný život, spotřeba alespoň oddaluje náš nevyhnutelný zánik, protože doufáme, že s každým novým nákupem obnovujeme i sami sebe. Nákup ale pro mnohé […]

Kateřina Burgertová & Eliška Fialová

Stojí s pěstí (nástěnná malba) Forma i technika obrazu, situovaného do jednoho z průchodů v centru města, mohou odkazovat k hojnému používání zvolených technik v umělecké výzdobě veřejného prostoru v době socialistického realismu a normalizace. Tato práce však není primárně ani pokusem o parafrázi, ani snahou o využití přitažlivého efektu retra. Obě autorky se dlouhodobě […]

Zuzana Bartošová & Andrea Uváčiková

txt.5.0 (3-D tisk) a/ Dokola kašna před radnicí Moravské Ostravy a Přívozu, Náměstí dr. Edvarda Beneše, b/ Život prostor před OD Nová Karolina, ul. Jantarová c/ Smysl fasáda bývalého OD Ostravica, ul. Nádražní d/ Jinde zastávka Karolina, ul. 28. října e/ Marnost vchod do Kina Vesmír, ul. Zahradní Projekt txt.5.0 sestává ze série pěti slov […]