Michal Mitro & Eva Jašková

Soft mining (banner, web, těžící algoritmus) Autoři v projektu vycházejí z kontextu Ostravska jakožto hornického regionu a konfrontují jej s moderní virtuální těžbou kryptoměn. Přechod od těžby uhlí k těžbě kryptoměn se pro ně stává symptomatickou metaforou. Odráží přesun těžiště ekonomiky z průmyslové výroby do znalostní a informační ekonomiky, z materiální do virtuální a z […]

Lukáš Lebeda

Kuchyňský inukšuk (performance) Lebedův umělecký projekt se zaobírá fenoménem tzv. stone balancingu či rock balancingu. Umění balancingu spočívá ve vršení kamenů v neuvěřitelných, ale ne nemožných polohách bez použití lepidla, drátu či jakékoliv podpěry. Umělcům, kteří tuto činnost provozují, se říká balanceři. Svá díla stavějí většinou v přírodě, mnohdy v řece. Toto „umění“ provozují stovky […]

William „Bilwa“ Costa

Dialogue [1-9] (performance) Tvorba Williama „Bilwy“ Costy se pohybuje na pomezí zvukové akce, kompozice, site-relative instalace a performance nebo řízené choreografie. Formát umělecké realizace často kombinuje několik z výše zmíněných poloh, aniž by výsledek působil příliš komplikovaně. Umělecké prostředky, které ve svých pracích využívá, redukuje buď formou určitého „estetického vyčištění“ nebo využitím jednoduchých a dostupných […]

Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya

One Moon yet another moon (zrcadla) Měsíční cyklus se na první pohled projevuje spíše nenápadně, jakoby se odehrával na pozadí toho významného slunečního, který udává našemu životu rytmus i tempo. Přitom stejně jako střídání noci a dne, Měsíc plynule mění svou podobu od tušené až po nepřehlédnutelnou a ohlašuje tak svou pozici vůči Slunci a […]

Vlady

Contemporary Flag (vlajky) Zdá se, že nejpozději od časů osvícenství se umění stává rukojmím západního racionalismu, jenž odsudkem trestá jakýkoli nedostatek smyslu či absenci účelu. A protože na tento imperativ umění nezřídka reaguje přesným opakem, nebo jeho kroky alespoň postrádají jednoznačný směr, nutně se v takto nastavené společnosti dostává do izolace. Descartes nepochybně nemyslel na umění, […]

Matěj Liška

Vřídeč.ek (beton) Vytváření různých podmínek v každodenním prostředí připomíná teorie francouzských situacionistů z padesátých let, jejichž ústřední myšlenkou byla „konstrukce situací“ – konkrétního budování chvilkových životních okolností a cílem pak rozšiřování neprůměrných částí života, zlepšování kvality okamžiku.   Shluku vyboulenin na chodníku si na první pohled mnoho kolemjdoucích ani nepovšimne. Nenápadná intervence Matěje Lišky, takřka splývající s povrchem cesty, se […]

Rafani

Surveillance (SUV automobil, audio) Zaparkovaný vůz typu SUV v pěší zóně před obchodním centrem Karolina je pozůstatkem instalace umělecké skupiny Rafani. Pro intervenci do veřejného prostoru, jež trvala tři dny, byl klíčový neustále běžící motor automobilu a zevnitř se linoucí tlumené zvuky čteného textu. Nastartované auto blokující pěší zónu je symbolem arogance, s níž jsou sdílená prostranství […]

Karolina Balcer

Městský obývák (textil, mixed media) Veřejný prostor a jeho nárokování a přizpůsobování vlastním potřebám je častým tématem instalací Karoliny Balcer. V instalaci Soukromý pozemek dočasně oplotila několikametrový čtverec ve veřejném parku, v instalaci Zkratka vytyčila průchod, který měl sloužit chodcům ke zkrácení cesty přes travnatou plochu, instalace Paravaning pak reflektovala způsob, jakým návštěvníci polských přímořských […]

Claudine Arendt

mine (mixed media) Již samotný název projektu naznačuje jistou ambivalenci: „mine“ je v angličtině přivlastňovací zájmeno „můj/moje“ a zároveň výraz pro těžení, dolování. Odkazuje tak k podmínkám vlastnictví a současně pojmenovává naše vykořisťování jak přírodních zdrojů, tak využívání našeho bezprostředního okolí. Komu patří veřejný prostor a předměty, které se v něm pohybují, participují na něm či na něm […]

Tereza Bonaventurová

Extenze (2 x billboardy) Vizuální smog je stále přetrvávajícím fenoménem dnešních měst. Všudypřítomná reklama na poutačích, billboardech a cedulích, kterým se nelze vyhnout a které zaplevelují vzhled našeho bezprostředního okolí, nás provází na každé kroku. Rozptylují naši pozornost a zakrývají pravý vzhled městského prostoru. Tereza Bonaventurová se problematikou vizuálního smogu zabývá dlouhodobě. Intervence s názvem […]