Lukáš Lebeda

Kuchyňský inukšuk (performance) Lebedův umělecký projekt se zaobírá fenoménem tzv. stone balancingu či rock balancingu. Umění balancingu spočívá ve vršení kamenů v neuvěřitelných, ale ne nemožných polohách bez použití lepidla, drátu či jakékoliv podpěry. Umělcům, kteří tuto činnost provozují, se říká balanceři. Svá díla stavějí většinou v přírodě, mnohdy v řece. Toto „umění“ provozují stovky […]

Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya

One Moon yet another moon (zrcadla) Měsíční cyklus se na první pohled projevuje spíše nenápadně, jakoby se odehrával na pozadí toho významného slunečního, který udává našemu životu rytmus i tempo. Přitom stejně jako střídání noci a dne, Měsíc plynule mění svou podobu od tušené až po nepřehlédnutelnou a ohlašuje tak svou pozici vůči Slunci a […]

Vlady

Nerozumím současnému umění (vlajky) Zdá se, že nejpozději od časů osvícenství se umění stává rukojmím západního racionalismu, jenž odsudkem trestá jakýkoli nedostatek smyslu či absenci účelu. A protože na tento imperativ umění nezřídka reaguje přesným opakem, nebo jeho kroky alespoň postrádají jednoznačný směr, nutně se v takto nastavené společnosti dostává do izolace. Descartes nepochybně nemyslel na […]

Matěj Liška

Vřídeč.ek (beton) Vytváření různých podmínek v každodenním prostředí připomíná teorie francouzských situacionistů z padesátých let, jejichž ústřední myšlenkou byla „konstrukce situací“ – konkrétního budování chvilkových životních okolností a cílem pak rozšiřování neprůměrných částí života, zlepšování kvality okamžiku.   Shluku vyboulenin na chodníku si na první pohled mnoho kolemjdoucích ani nepovšimne.  Nenápadná intervence Matěje Lišky, takřka splývající s povrchem cesty, […]

Rafani

Surveillance (SUV automobil, audio) Zaparkovaný vůz typu SUV v pěší zóně před obchodním centrem Karolina je pozůstatkem instalace umělecké skupiny Rafani. Pro intervenci do veřejného prostoru, jež trvala tři dny, byl klíčový neustále běžící motor automobilu a zevnitř se linoucí tlumené zvuky čteného textu. Nastartované auto blokující pěší zónu je symbolem arogance, s níž jsou sdílená prostranství […]

Karolina Balcer

Městský obyvák (textil, mixed media) Projekt Městský obývák je založený na proměně laviček na náměstí Dr. Edvarda Beneše do podoby „interiérového“ mobiliáře, jenž má navodit dojem převrácených vztahů veřejné vs privátní, sdílené vs. intimní. Stále častěji se ve větších městech setkáváme s “nepřátelskou architekturou” nebo, jak ji nazývají její tvůrci “obrannou architekturou”. Kontroverzní lavičky a […]

Claudine Arendt

mine (mixed media) Již samotný název projektu naznačuje jistou ambivalenci: „mine“ je v angličtině přivlastňovací zájmeno „můj/moje“ a zároveň výraz pro těžení, dolování. Odkazuje tak k podmínkám vlastnictví a současně pojmenovává naše vykořisťování jak přírodních zdrojů, tak využívání našeho bezprostředního okolí. Komu patří veřejný prostor a předměty, které se v něm pohybují, participují na něm či na něm […]

Tereza Bonaventurová

Extenze (2 x billboardy) Vizuální smog je stále přetrvávajícím fenoménem dnešních měst. Všudypřítomná reklama na poutačích, billboardech a cedulích, kterým se nelze vyhnout a které zaplevelují vzhled našeho bezprostředního okolí, nás provází na každé kroku. Rozptylují naši pozornost a zakrývají pravý vzhled městského prostoru. Tereza Bonaventurová se problematikou vizuálního smogu zabývá dlouhodobě. Intervence s názvem […]

Robert Vlasák

Náfuka(ocel, polyetylenová fólie, mixed media) Robert Vlasák se ve své práci systematicky inspiruje fyzikou, pracuje s principy mechaniky, optiky, elektroniky nebo akustiky. Je tomu i v případě interaktivní instalace Náfuka, exponující motiv zvuku ve veřejném prostoru, nikoli však ve smyslu jeho hudebních kvalit či hluku, nýbrž jako nástroj interakce s okolím. Jako signál, který se pojí s […]