Robert Vlasák

Náfuka(ocel, polyetylenová fólie, mixed media) Robert Vlasák se ve své práci systematicky inspiruje fyzikou, pracuje s principy mechaniky, optiky, elektroniky nebo akustiky. Je tomu i v případě interaktivní instalace Náfuka, exponující motiv zvuku ve veřejném prostoru, nikoli však ve smyslu jeho hudebních kvalit či hluku, nýbrž jako nástroj interakce s okolím. Jako signál, který se pojí s […]

Šárka Zahálková

Bezcílné procházky(chůze) a/ pátek 8. 10. v 10:00 – sraz před budovou Hlavního vlakového nádraží v Ostravě 49.85067, 18.26766 b/ středa 27. 10. v 15:00 – sraz před budovou Nové radnice, Prokešovo náměstí 49.84145, 18.29085 c/ sobota 6. 11. v 19:00 – sraz u Galerie Dukla v Ostravě-Porubě 49.82908, 18.17283 Jít jen tak za nosem, […]

Adam Tenora

Znamení(látka) „Textilní invaze do známé budovy Ostravica-Textilia.“ Dům, oblepený dřevěnými obklady a ovinutý sítěmi, dlouhá léta lapá po dechu, a byť byl stavěn za komerčním účelem, dnes vybízí především k umělecké reflexi, neboť jeho stav podněcuje diskuzi.  K budově bývalého Obchodního domu tak přibyl další „obklad“, který zároveň odkazuje na jinou budovu – někdejší Německý dům, […]

Petr Valer

Lidové moudro(nápis vápenným nátěrem) Známé pořekadlo nás nabádá, abychom vše důkladně zvážili, promysleli či vyzkoušeli před tím, než se pustíme do finálního výsledku. Zde se však evidentně stala chyba, nad kterou je divák nucen se zamyslet. Je to vtipná hříčka? Banální nehoda? Dráždivě moralistní gesto? Nebo zde stojíme před opravdovou „zradou obrazu“, který nám svým […]

Helmut Smits

Otisk dne(mixed media) Efemérní, dočasná intervence Otisk byla odhalena v den vernisáže, 6. 10. 2021. Toto datum je ztvárněno ve stopě žluté a polehlé trávy. Pojezdové desky, s jejichž pomocí byl otisk vytvořen, slouží k ochraně trávníků před poškozením. Zde však byly užity k opačnému efektu – k „poničení“ porostu zamezením přístupu světla. Do skončení festivalu se však trávník […]

Jan Mesany

Ostrava, kde nežijeme(virtuální aplikace) Jan Mesany vstupuje na půdu několika významných, leč nepřístupných ostravských objektů a skrze odosobněnou, ponejvíce dokumentární kameru zachycuje jejich aktuální podobu. Ta je nevyhnutelně tranzitní, neboť uvedené prostory spějí buď k regeneraci či konečnému úpadku. Výsledkem jeho snažení je tak soubor datových konzerv, jež lze stavět přinejmenším do trojice různých kontextů. Tím […]

Markéta Magidová

Rodina(ocel, lak) Navzdory lekci modernismu, jež k němu přitáhl pozornost jakožto k významnému zdroji inspirace, je dětský výtvarný projev ve společnosti i nadále vnímán spíše jako nevážná hra či jako nedokonalé vyjádření, které se ještě musí dále kultivovat a interpretovat, aby se mohlo stát uměním. Ve srovnání s ním přitom nutně nezaostává a z hlediska odvahy či autenticity má […]

Štěpán Kus

B jako Bachner

B jako Bachner(mixed media) Obchodní dům Bachner v Ostravě, postavený v letech 1932–1933, představuje jedinou realizaci světoznámého architekta Ericha Mendelsohna v někdejším Československu. Ten sice nepatří k vrcholům autorovy tvorby a jeho prostá podoba, inklinující k Nové věcnosti, nepřitahuje takovou pozornost jako jeho dynamicko-expresionistické stavby, přesto je jeho umělecko-historický význam nezpochybnitelný. Žel, tento status se příliš neodráží na jeho […]

Kalerie s čupr uměním Saigon

Uděláme výstavu i Tobě(2x billboard) Známá ostravská úderka vstupuje do veřejného prostoru právě ve chvíli, kdy politická kampaň před blížícími se parlamentními volbami vrcholí. Toto není umění. Nepochybně by ale bylo krásné, kdyby to byl život. „Chceme se povznést nad festivalové téma i nad absurditu politických kampaní tak, jak to umí jen Kalerie s čupr uměním […]

Vladimír Havlík

Toto není sušák na láhve(nalezené objekty) Již od juvenilního cyklu banality (1979), z něhož se naneštěstí dochovalo jen jediné dílo, se Havlík zaměřuje na rozvíjení modernistické metody ready-made. Bezesporu největší objem těchto nalezených objektů pochází z osmdesátých let minulého století. Jako příkladný flaneur, jehož cestu rámují náhody, ale tuto aktivitu příležitostně rozvíjí i dnes. Soubor, který představuje […]