● Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya: One moon yet another moon

Projekt autorské dvojice Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya, který se zaměřuje na fenomény vnímání času související s přirozeným cyklem Měsíce a zároveň tematizuje individuální prožívání času, brzy ožije. Site-specific interaktivní instalace je založená na systému vytvořeném pomocí 5 zrcadel, která reflektují měsíční cyklus a reprezentují dualitu přirozené stability a umělé nestability v kontextu vnímání toku […]