Vlady

Contemporary Flag (vlajky) Zdá se, že nejpozději od časů osvícenství se umění stává rukojmím západního racionalismu, jenž odsudkem trestá jakýkoli nedostatek smyslu či absenci účelu. A protože na tento imperativ umění nezřídka reaguje přesným opakem, nebo jeho kroky alespoň postrádají jednoznačný směr, nutně se v takto nastavené společnosti dostává do izolace. Descartes nepochybně nemyslel na umění, […]