Lenka Klodová

Váš akt za dvacet minut

Dvě různá prostředí, táž aktivita. Projekt Akt za 20 minut je instalační performance – služba, nabízející chodcům a turistům nakreslení jejich aktu, obdobně jako mohou jinde získat portrét či karikaturu. Kresebný akt je přeci regulérní, ba co víc – mistrovský umělecký žánr, všeobecně vysoce hodnocený pro svou náročnost. Nabídka se odehrává na stanovišti, které je pro potřeby kreslení vybaveno neprůhledným paravánem na konstrukci. Model si stoupne do prostoru paravánu a umělec jej volným průhledem nakreslí. Stanoviště je dovybaveno věšákem na šaty a rohoží pod nohy.

Lenka Klodová

Přirozeně, že asi každý někdy viděl pouličního umělce kreslit portrét nějakého turisty. A bezpochyby jsou i tací, kteří svodům této „veřejné služby“ podlehli a mají tak třeba hmotnou vzpomínku na některou z dovolených s rodiči. Jen stěží bychom ale v portfoliu služeb těchto tvůrců nalezli nabídku kresby aktu, tedy žánru, který je v akademickém prostředí či v muzeích a galeriích frekventován téměř stejně hojně jako běžný portrét. Odpověď je prostá. I přes boom nahoty, k němuž v moderní společnosti došlo, nespějeme k novému Edenu. Zůstáváme de facto stejně cudní až puritánští jako naši předkové, jen se vlivem médií rozevírají nůžky mezi tím, jakou míru nahoty jsme schopni tolerovat u jiných, a jakou u sebe samých. Závěr, který z toho vyplývá, je nevyhnutelný. Je mezi námi více voyeurů než exhibicionistů.

Your Nude Act in 20 Minutes
Probably everyone has seen a street artist drawing a portrait of a tourist. And no doubt there are also those who have succumbed to the temptations of this “public service” and who have a material memory of one of their holidays with their parents or a memory of the childhood of their long grown-up offspring. However, we can hardly find the “nude act”, i.e. a genre that is present in the academic environment or in museums and galleries almost as frequently as the ordinary portrait, in the portfolio of services offered by these artists. The answer is simple. Despite the boom of nudity that has affected modern society, we are not heading towards a new Eden. In fact, we have remained as chaste, even puritanical, as our ancestors, but due to the influence of the media there is a widening gap between the degree of nudity that we are able to tolerate in others and the degree that we find acceptable for ourselves. The conclusion implied by this is inevitable. There are more voyeurs than exhibitionists among us.
● Forum Nová Karolina
● Molo při řece Ostravici