Lenka Szilasi

10 postelí

„Na co se díváš, to tě určuje, podívej se nad a budeš se tak cítit´´

pastor M. K.

Očima flaneura, Baudelairova předobrazu moderního umělce, město vyhlíží hned jako krajina, hned jako obytný pokoj. V jeho vědomí se stírají hranice mezi exteriérem a interiérem, veřejným a soukromým či sdíleným a intimním. Flaneurovi je ulice domovem, jehož kulisy se neustále proměňují. Jeho perspektiva je ale povětšinou horizontální, flaneur je zaměstnán vším pozemským. Lenka Szilasi tak přichází s novou verzí flaneura, jehož zájem se pohybuje po vertikále. Do mobiliáře „městského interiéru“ implementuje postele. Deset postelí, jako hnízdo, uzavřených v kruhu a vybízejících ke snění. Přirozeně, že snít lze i za chůze, člověk ale snáze propadá snění v horizontální poloze. A mělo by to jít ještě snáze, když jde o postele s nebesy…

10 Beds
Through the eyes of a flaneur, Baudelaire’s archetype of the modern artist, the town looks sometimes like landscape, sometimes like a living room. In his mind, the boundaries between the exterior and the interior, the public and the private, and the shared and the intimate become blurred. The street is the flaneur’s home, the scenery of which is constantly changing. However, its perspective is mostly horizontal, and the flaneur is engaged in everything earthly. Lenka Szilasi comes with a new version of the flaneur, whose interest is moving along the vertical. She places beds in the furniture of the “urban interior”. Ten beds, like a nest, enclosed in a circle and inviting us to dream. Naturally, you can also dream while walking, but people find it easier to dream in a horizontal position. And it should be even easier in four-poster beds …
● ulice Jurečkova