Libor Novotný

Poutní nemísto

 „Románský kostelík obklopený venkovskou krajinou – takové místo vzbuzuje pocity historické kontinuity. Snad právě tak to vypadalo ve středověku, kdy se tento kostel stavěl. Občas se nám podaří najít místo s takovou vyhlídkou, že nic nepřipomíná současnost. Přitažlivost venkovských románských kostelíků má cosi společného s jejich obyčejnými lidskými proporcemi, nemají žádné impozantní rozměry, jaké vidíme u vznešených městských katedrál. Kromě toho jsou zpravidla vzdáleny od každodenního shonu a pocit osamění je uklidňující.“

            Na první pohled by tento popis Rolfa Tomana[1] z úvodu studie o románském umění mohl odpovídat i výjevu, který divákovi nabízí fotodokumentace instalace Libora Novotného. Širší perspektiva či osobní zkušenost však záhy odhalí, že idylická scenérie není větší než pár desítek centimetrů, a že tento ostrov poklidu nenajdeme kdesi na venkově, nýbrž na lampě veřejného osvětlení v těsném sousedství obchodního centra. Smysl instalace ale nespočívá jen v absurdním střetu dvou realit názorně vyjevujících iluzornost současného světa zprostředkovaného médii. Obě reality lze také číst jako symboly té které éry. Jestliže je ale středověký kostel obrazem Nebeského Jeruzaléma, jako vytoužené odměny křesťana na onom světě, gigantické nákupní centrum představuje spíše aktualizovaný obraz Zahrady pozemských rozkoší.

[1] Rolf Toman (ed.), Románské umění, Slovart 2006, s. 7.

Libor Novotný
Libor Novotný je absolvent Fakulty umění OU, Ateliéru volné grafiky Eduarda Ovčáčka a Intermédií Petra Lysáčka (2002-2007) a FUD UJEP v Ústí nad Labem (2009-2014). V současné době na Fakultě umění působí jako asistent Ateliéru kresby Josefa Daňka. Již během studií se vyprofiloval jako autor intervencí do veřejného prostoru. Zpočátku jejich podstatu tvořil sémantický základ, neméně důležitá však byla i formální artikulace konkrétních textových sdělení, při které mohla sehrát důležitou roli i Novotného ateliérová zkušenost u Eduarda Ovčáčka. Autorova záliba ve vytváření překvapivých stimulů divácké pozornosti šla ruku v ruce s jeho zájmem o procesuálnost a efemérnost uměleckého díla, jež je zvláště ve veřejném prostoru vystaveno různým, více či méně předvídatelným faktorům. Fascinace těmito procesy jej nakonec přivedla k nápadu provozovat „outdoorovou“ Galerii Kaluž (spolu s Janou Zhořovou), v jejímž názvu se odráží základní limity a specifika, s nimiž se musí každý z vystavujících vyrovnat. Práce s veřejným prostorem jej také přivádí k dalším výrazovým prostředkům jako je instalace či video. I nadále si však jednotlivé realizace uchovávají příznačně subverzivní a někdy až komický charakter. Libor Novotný je spoluorganizátor ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka.
● pěší lávka při OC Nová Karolina