Lukáš Hájek

Dokumentace nálezu

Ačkoli se na území dnešní Ostravy nalézalo osídlení již v období mladšího paleolitu, jde o město s relativně mělkým historickým ukotvením, jehož význam strmě narostl až v souvislosti s těžbou černého uhlí v 19. století. Zdejšímu podloží tak spíše než archeologické výkopy, odkrývající složitou stratigrafii kulturních a historických sedimentů, vévodí těžní jámy a štoly.

Instalace Lukáše Hájka proto může na daném místě vyvolávat poněkud ambivalentní pocity. Její podoba totiž morfologicky odkazuje právě na archeologická naleziště. Autorovou snahou však není primárně vytvořit falešnou situaci archeologického průzkumu na místě s omezenou historickou pamětí. Místně specifickou instalaci, situovanou na jednu z četných travnatých ploch v centru města, chápe spíše jako „sochu“ naruby, zasazenou do země. Veden touto představou také posiluje formální a estetické atributy běžného výkopu a rozehrává téměř konstruktivisticky vyváženou kompozici podpořenou vizuálními stimuly v podobě obkladů jeho stěn, měřících nástrojů, geodetických tyčí či simulací ve výkopu obnažených tvarů potrubí inženýrských sítí.

Lukáš Hájek
Lukáš Hájek je absolvent FaVU VUT v Brně, ateliéru Multimédií Richarda Fajnora (2003-2009). Jeho dřívější práce s technologiemi a technickým obrazem v poslední době vystřídaly zejména realizace na poli instalace a sochařství. V této činnosti obvykle vychází z každodenní reality a předmětů, jež nás obklopují. Autonomii uměleckého díla jim ale nepropůjčuje metodou ready-mades, nýbrž tím, že jejich tvarosloví projektuje do objektů akcentujících jejich estetický potenciál. Stejně jako v případě realizace pro letošní ročník Kukačky použil v minulosti podobný přístup i u objektů a instalací variujících formy rybářských splávků, tradičních domácích koláčů, silnic, dálnic apod. Příležitostně se Lukáš Hájek věnuje také sociálním tématům – např. happening „Polívka“ či projekt „Hájek – Porcal“, jehož smyslem je nabídnout geocachingové komunitě novou formu „pokladu“ – díla současných umělců.
● ul. Jurečkova