Lukáš Lebeda

Kuchyňský inukšuk
(performance)

Lebedův umělecký projekt se zaobírá fenoménem tzv. stone balancingu či rock balancingu. Umění balancingu spočívá ve vršení kamenů v neuvěřitelných, ale ne nemožných polohách bez použití lepidla, drátu či jakékoliv podpěry. Umělcům, kteří tuto činnost provozují, se říká balanceři. Svá díla stavějí většinou v přírodě, mnohdy v řece. Toto „umění“ provozují stovky lidí po celém světě a také autor tomuto trendu již před několika lety nevědomky podlehl.

Na rozdíl od klasických balancerů se Lebeda této umělecké disciplíně věnuje převážně ve svém přirozeném domácím prostředí. Pro balancování nevyužívá zprofanované kameny či balvany, ale obvyklé kuchyňské náčiní jako jsou talíře, hrnce či příbory a v neposlední řadě i odkapávač na nádobí.

Autor k tomu říká:  „Po dlouhou dobu jsem si myslel, že tento zenový koníček provozuji pouze sám, ale po důkladném průzkumu se ukázalo, že se tomuto hobby spontánně věnuje velká řada z nás. Do svých miniaturních odkapávačů skládáme/vrstvíme neuvěřitelně nestabilní kompozice jen pro to, abychom si co nejvíce ulehčili práci a nemuseli nadbytečné vlhké nádobí zbavovat tekutiny za pomoci utěrky. Ne všichni jsme ale zkušení mistři kuchyňského balancingu a velmi často to končí tragédií v podobě zhroucení talířové věže, hrníčkové pagody či příborového inukšuka. Přesto to zkoušíme pořád znovu a znovu…“

Lukáš Lebeda
* 1991 ve Vysokém Mýtě, žije a pracuje v Praze
lebedalukas.cz


Lukáš Lebeda je absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Obalový a knižní design Elišky Čabalové (2010–2015). Od roku 2014 se věnuje organizaci festivalu ODPAD FILM FEST, který se svým obsahem vymyká běžným formám populární kultury. V nedávné minulosti se realizoval jako produkční v městské příspěvkové organizaci Kultura F≈M ve Frýdku-Místku. V současné době pracuje v multifunkčním prostoru Jatka78, kde řídí a organizuje výstavní program divadla.

A Kitchen Inukshuk
Lebeda’s art project deals with the phenomenon of stone balancing or rock balancing. The art of balancing is to pile stones in incredible but not impossible positions without using glue, wire or any support. Artists who do it are called balancers. They build their works mostly in nature, often in a river. This “art” is practised by hundreds of people around the world, and Lebeda also unknowingly succumbed to this trend a few years ago. Unlike classic balancers, Lebeda pursues this artistic discipline mainly in his natural home environment. He doesn’t use traditional stones or boulders for balancing, but normal kitchen utensils such as plates, pots or cutlery and, last but not least, a draining board. The artist’s comment: “For a long time I thought that I was the only one to pursue this Zen hobby, but after thorough research it turned out that it was spontaneously done by a large number of us. We place/layer incredibly unstable compositions onto our miniature draining boards just to make our life as easy as possible and not have to drain excess wet dishes with a cloth. But not all of us are experienced masters of kitchen balancing, which very often ends in tragedy with the collapse of a plate tower, a cup pagoda or a cutlery inukshuk. Yet we try again and again …”
Lukáš Lebeda
born 1991 in Vysoké Mýto, lives and works in Prague
Lukáš Lebeda is a graduate of the Packaging and Book Design Studio at the Faculty of Fine Arts and Music, University of Ostrava (2010–2015). Since 2014, he has organised the ODPAD FILM FEST festival, whose content goes beyond the common forms of popular culture. Recently, he was also a production manager in the municipal state-funded organisation Kultura F≈M in Frýdek-Místek. He currently works in the Jatka78 multifunctional space, where he manages and organises the theatre’s exhibition programme.
● 06. 10. 19:05 – 19:45
● Havlíčkovo nábřeží
49.83651, 18.29658