Martin Dašek

H

Instalace Martina Daška představuje nenápadnou vizuální past. Sestává z několika na chodníku složených betonářských sít, jež běžný kolemjdoucí téměř neregistruje. Prostřednictvím moaré efektu vyvolaného kombinací rastru mřížoviny a kamenné dlažby se ale podprahově vkrádá do jeho periferního vidění, kde jinak prakticky plošná instalace nabývá na hloubce. S pohybem příležitostného diváka se dává do pohybu i ona sama. Povrch instalace se těkavě chvěje a její celková povaha proměňuje. Tento dojem stimulují i víry spadaného listí tančícího na dlažbě v jejím sousedství. Barva podzimního listí, rezonující se rzivým odstínem ocelové armatury, je jen dalším z důkazů šťastné symbiózy instalace, daného místa a času, kdy k tomuto setkání dochází.

Martin Dašek
* 1981 v Pardubicích, žije a pracuje v Praze a Rábech u Pardubic
Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér Prostorové tvorby Mariana Karla (2002–2008). Ve své tvorbě vychází ze serrovské tradice sochařství. Monumentální účin svých objektů a instalací ale vědomě oslabuje používáním materiálů jako je sníh, igelitová fólie, dřevo či mřížovina betonářské oceli. Daškovy environmentálně komponované zásahy zpravidla charakterizuje ambivalentní hra vztahů mezi hmotou a prázdným prostorem. Jeho labyrinty, pasti či zábrany vybízejí diváka k intenzivnějšímu vnímání prostorových vztahů a otevírají nové cesty konfrontace člověka s jeho okolím. Autor se zúčastnil řady domácích a zahraničních výstav či sympozií, např. In optima forma v Galerii Emila Filly, Ústí nad Labem; Kontejnery umění – Imitace míst Malinovského náměstí, Brno; ART & POND 2007 aneb Objekty ve vodě a na vodě, Klenová, sympozia ve Valloire, San Marinu, Kiruna atd.
● Rybí trh, Opava