Michal Kohút

Inter Arma p1

Akce Michala Kohúta se pohybuje v nejasném prostoru mezi kreací a destrukcí, jenž je autory hojně vyhledáván prakticky od nástupu moderny. Ideově nejblíže má ale pravděpodobně k linii reprezentované střílenými obrazy Niki de Saint Phalle
či experimenty se střelným prachem Romana Signera a Cai-Guo-Qianga. Její podstatou je přehrát krátkou melodii na pianino za pomoci pistole. Přesně mířené projektily rozeznívají konkrétní struny a hudba, která takto vzniká je nejen poctou okamžiku, ale i labutí písní nástroje, jenž se po doznění posledního tónu proměňuje v dysfunkční vrak. To, že se vše odehrává v exteriéru, ještě umocňuje zvláštnost a neobvyklost celé události.

Michal Kohút
* 1985 v Ostrově, žije a pracuje v Praze
Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliéry Supermédia Federica Díaze a Socha u Kurta Gebauera (2007–2013). Ve své tvorbě mísí tradiční postupy s nejmodernějšími technologiemi. Jeho akcím je vlastní hravost a touha artikulovat prchavé či ovládnout neovladatelné, což vedle akce uskutečněné v rámci Kukačky potvrzuje například instalace Preludium (xylofon rozeznívaný kapkami z tajících rampouchů), nebo projekt Raketový pohřeb, respektive Ignition (akční malba za pomoci fixů s raketovým pohonem).
● bez určení lokace