O nás

Kukačka je ostravská platforma negalerijní prezentace současného umění, inspirující se hnízdním parazitismem kukačky obecné. Jejím cílem je především definovat a v dílčích uměleckých intervencích uplatňovat sociálně a kulturně inovativní postupy a strategie.

Kukačka se intenzivně zaobírá otázkou společenské role umění, jeho ambicemi i schopnostmi navázat vzájemný dialog mimo „klauzuru“ bílé galerijní kostky. V širším kontextu pak tematizuje i současný rozpor mezi potřebou umělců komentovat současný stav věcí a ochotou publika jim naslouchat.

Kontakt

● info@kukacka.org
● +420 608 357 686

Partneři

Press

● Press kit 2021 (.zip)