Petr Švolba

Shelter

Historická zkušenost a charakter založení vtiskly Ostravě podobu nesourodého celku pospojovaného hrubými švy. Město předěluje řada území, která zůstávají ze strany municipality a jeho běžných obyvatel nepovšimnuta nebo jsou vytěsňována na okraj zájmu. Nejde však o bílá místa na mapě, neboť i takové prostory mají své využití.

Instalace Petra Švolby vstupuje na toto pole s městským mobiliářem inspirovaným improvizovanými útočišti bezdomovců, kteří podobná místa vyhledávají nejčastěji. V kontrastu k jejich nestálosti a provizoriu mu ale propůjčuje petrifikovanou podobu betonového odlitku, jehož existenciální obnaženost koresponduje s brutalistní estetikou odlehlých zákoutí městských komunikací, mostů, podchodů či chátrajících domů. I když lze o jeho funkčních kvalitách pochybovat, je objekt navržen tak, aby byl schopen pojmout právě jednu ležící osobu, která se nemá kam schovat před deštěm. S trochou nadsázky lze ale Švolbův přístřešek vnímat jako jakýsi teleport do jiné, vytoužené reality. Personifikací těchto představ by mohl v budoucnu být i travní koberec vzešlý ze semen vysázených na jeho vnitřních stěnách.

Petr Švolba
Petr Švolba je absolvent Fakulty umění OU, Ateliéru sochařství Maria Kotrby a Jaroslava Koléška (2006-2012). Ve své tvorbě se zaobírá především identitou místa, vztahem města a venkova, přírody a civilizace, nomádstvím. Jeho práce přirozeným způsobem balancují na hranici mezi tradičním pojetím sochařství, instalací a architekturou. Formou i použitým materiálem nezřídka odkazují k archetypální tradici stavitelství, jakož i k nejelementárnějším stavebním typům přístřešku či útočiště. Švolba spolupracuje s D.I.V.O. Institutem či BAZART OFFICE v belgickém Liège. Od roku 2010 organizuje spolu s Kateřinou D. Drahošovou sympozium Šumakart.
● ulice Michálkovická a Českobratrská