Petr Szyroki

Ruina

Už od éry romantismu je člověk fascinován ruinami starých staveb nejen proto, že jsou svědky dávných časů umožňující alespoň částečně rekonstruovat minulost, ale i proto, že je právě v jejich neúplnosti vnímá jako krásné. Místo, které Petr Szyroki zvolil pro svou instalaci, dnes žádné zjevné stopy zašlé historie nenese. Donedávna zde přitom stál zimní stadion Josefa Kotase, který musel na sklonku minulého století ustoupit nové mimoúrovňové komunikaci. Fragmenty obvodových zdí z režných cihel, které Szyroki vybudoval na zelené louce, ale nemají ambici křísit nedávnou minulost. Zdá se, že odhalují mnohem starší – a nutno říci – fiktivní historický sediment v podobě základů venkovské sakrální stavby období středověku. Motivací tohoto aktu však není poťouchlá hra na fantomovou historii, jako spíše snaha poukázat na ošidnost utváření představy o lokální identitě jen na základě vizuální zkušenosti a osobní paměti.

Petr Szyroki
Petr Szyroki je student Fakulty umění OU, Ateliéru sochařství Jaroslava Koléška (od roku 2013).
● Cingrův sad