Petr Valer

Lidové moudro
(nápis vápenným nátěrem)

Známé pořekadlo nás nabádá, abychom vše důkladně zvážili, promysleli či vyzkoušeli před tím, než se pustíme do finálního výsledku. Zde se však evidentně stala chyba, nad kterou je divák nucen se zamyslet. Je to vtipná hříčka? Banální nehoda? Dráždivě moralistní gesto?

Nebo zde stojíme před opravdovou „zradou obrazu“, který nám svým obsahem říká cosi jiného, než vidí naše oči ve skutečnosti?

● ul. Českobratrská
49.84646, 18.29985