Rafani

Surveillance
(SUV automobil, audio)

Zaparkovaný vůz typu SUV v pěší zóně před obchodním centrem Karolina je pozůstatkem instalace umělecké skupiny Rafani. Pro intervenci do veřejného prostoru, jež trvala tři dny, byl klíčový neustále běžící motor automobilu a zevnitř se linoucí tlumené zvuky čteného textu.

Nastartované auto blokující pěší zónu je symbolem arogance, s níž jsou sdílená prostranství uzurpována jednotlivci, často skrytými za tmavými skly luxusních velkých vozů. Demonstrace společenského statusu, vymezující hranice osobního bezpečí a potenciálního nebezpečí vůči ostatním.

V době, kdy je na ekologii a zamezení plýtvání přírodními zdroji kladen maximální důraz, se zbytečně běžící motor na naftu jeví jako výsměšné gesto. Zcela zbytečný, překážející artefakt, jenž nikam nejede, nikoho neveze, jen spotřebovává palivo a energii, je metaforou všeobecné spotřeby a nezájmu o okolní prostředí.

Permanentně běžící motor je rovněž odrazem digitálního kapitalismu – doby, která nás nutí být neustále v online pracovním procesu, 24 hodin, 86 400 sekund denně. Cesta z tohoto úpadku vede skrze urychlení společenského vývoje a z efektivního využití technologických a společenských možností. Tak to alespoň tvrdí představitelé aktuálního směru akceleracionismu, jejichž filosofické texty bylo možné fragmentárně zaslechnout z autorádia.

Instalace měla vymezený čas trvání, limitovaný spotřebováním jedné plné nádrže nafty.

● 6. 10. – 13. 10. 2021
● Jantarová
49.8313, 18.28633