Renata Běčáková

Pohledy

Poslední dobou se lidé v ulicích dívají všude jinde než do očí. Oční kontakt se vytrácí, stejně jako vzájemná důvěra? Důvod, proč jsem tento projekt realizovala, je ten, že se i já mohu řadit do této skupiny. Chtěla bych s tím něco udělat, začít znovu lidem věřit a umět se dívat na svět pozitivně. Vyprovokovat samu sebe, na druhou stranu zjistit/utvrdit se, že důvěru nechci dát každému. To co dělám je intuitivní a není to  pro všechny mé životní „kolemjdoucí“ čitelné.

Renata Běčáková

Minimalisticky vyhlížející objekt-budka, proporčně uzpůsobený lidské postavě s dvěma otvory ve výšce očí, snad trochu připomene strážnici a může v kolemjdoucích vyvolávat pocit, že jsou pod stálým dohledem, pozorováni někým utajeným, kdo se v případě prohřešku proti stanoveným pravidlům zničehonic zjeví a z pozice autority zjedná nápravu. Podobný typ „pozorovatelen“ zkrátka vždy vzbuzuje represivní konotace, v nichž se rovným dílem snoubí voyeurství Velkého bratra s demonstrací moci státního aparátu. Běčáková však této zažité konvence nevyužívá k tomu, aby laciným způsobem poukazovala na problém ztráty soukromí v dnešním světě, nýbrž k tomu, aby role pozorovaného a pozorujícího převrátila. Pouhou přítomností na ulici objekt vybízí kolemjdoucí k zvýšené ostražitosti, takže namísto anonymity je člověk, který se odhodlá vstoupit dovnitř a skrze otvory nerušeně pozorovat okolí, vystaven zkoumavým pohledům a přímým očním kontaktům s lidmi na ulici. A z lovce je rázem lovená zvěř.

Looks
The minimalist-looking object–booth, proportionally adapted to the human figure with two openings at eye level, is perhaps somewhat reminiscent of a guardhouse. It may also make passers-by feel that they are under constant surveillance, watched by someone secret who, if they transgress the established rules, suddenly appears and rectifies the situation from a position of authority. A similar type of “observation post” always arouses punitive connotations, equally combining the voyeurism of Big Brother with the demonstration of power enforced by the state apparatus. However, Běčáková doesn’t use this deeply-rooted convention to cheaply point out the problem of loss of privacy in today’s world, but to reverse the roles of the observed and the observing. The very presence of the object encourages increased alertness in passers-by, so instead of anonymity a person who decides to enter and quietly watch the surrounding area through the holes is exposed to the scrutiny of and direct eye contact with people in the street. And the hunter suddenly becomes a hunted animal.
● ul. Vlasty Dvořákové