Josef Mladějovský

Poselství hlídače parkoviště ulice Velká

V kontrastu s dnešním stavem představovala oblast vytýčená ulicemi Velká a Muzejní v samém centru Ostravy místo pulzující životem s četnými obchody, hospodami, kavárnami, šantány či nevěstinci. Domy, které zde stály, a pro něž se díky charakteristickým podloubím mezi místními vžilo označení „Pod Laubami“ nebo „ostravské Lauby“, byly ale bezohledně demolovány v sedmdesátých letech minulého století a dnes je na jejich místě obří parkoviště. Josef Mladějovský na místní „genius loci“ reaguje krátkým vzkazem na chodníku vetkaným do Morseova kódu. Věta „Jednou ráno přišel vítr“ pochází z textu písně Radka Pastrňáka, který kdysi na tomto parkovišti dělal hlídače a pocit prázdnoty po bývalých domech se mu ukryl do podvědomí, odkud přetavený vyšel ve formě písně o tom, jak vítr vzal dům. V tomto kontextu lze přerušovanou linii morseovky, sledující původní rozvrh uliční fronty, číst jako připomínku existence někdejší zástavby a jednotlivé znaky abecedy jako pokus o rekonstrukci půdorysu bývalých sloupů podloubí. Pro autora je ale příznačné, že Morseovu abecedu pojímá i jako formálně přitažlivý kód a ve smyslu Kandinského Bodu, linie a plochy ji interpretuje jako bytostně modernistický jazyk.

Josef Mladějovský
* 1986 v Ostravě, žije a pracuje v Ostravě
Absolvent Fakulty umění OU v Ostravě, ateliéru Malba II. Františka Kowolowského (2005–2011). Ve své tvorbě zpravidla tematizuje základní paradigmata modernismu a poukazuje na utopičnost jeho tezí. Nejenže se v jeho očích nenaplnila meziválečnou avantgardou deklarovaná iniciační role umění jako motoru společenských a politických změn, ale jako problematické shledává i její autoritářské sklony, zvláště při vymezování takových pojmů jako je pravda či poznání. Ačkoli se pohybuje především v galerijním prostředí, prvky site-specific zúročil již dříve například v realizaci na Zlínském salonu mladých 2012. Josef Mladějovský je finalista Ceny kritiky za mladou malbu 2011.
● ulice Velká