Šárka Mikesková

Ecce Homo

Práce Šárky Mikeskové se vtipnou subverzivní formou vyslovuje k problematice vztahu veřejnosti ke společně sdílenému prostoru. Poukazuje na nedostatek kolektivní zodpovědnosti při utváření našeho okolí a obecně na malý význam, jenž pojmům jako „veřejný prostor“ či „kulturní prostředí“ zpravidla přisuzujeme. Skvrně moči na zdi, tedy jevu, jenž je za běžných okolností nevyžádaný a kolemjdoucími spíše vytěsňovaný, propůjčuje přitažlivost fetiše. Postaraly se o to především plátky ze čtyřiadvacetikarátového zlata, jimiž – namísto tělních tekutin – skvrnu vyznačila. Zvláště na ulici jde o situaci poněkud neočekávanou, již lze v nadsázce vysvětlit snad jen tím, že zde vykonal potřebu kletbou postižený král Midás. Dílo, jako lákavá příležitost pro potenciálního zloděje, tak osciluje mezi banalitou a zázrakem.

Šárka Mikesková
* 1977 v Opavě, žije a pracuje v Ostravě
Absolventka Ateliéru sochařství Maria Kotrby na Katedře výtvarné tvorby PdF OU v Ostravě (1996–2001). Patří k nepřehlédnutelným autorům mladší střední generace. Její tvorba, vyznačující se humorem, ironií, jakož i jedinečným citem pro ideovou či formální zkratku, zahrnuje jak sochařsky tradiční přístupy tak konceptuálně laděné projekty s přídomkem site-specific.
● Rezidence Nová Karolina, ulice Jantarová