Šárka Mikesková

~ Vzpomínáme ~

V souvislosti se změnou životních návyků české společnosti posledních desetiletí se většina měst potýká s marginalizací významu jejich center. Ta se v lepším případě mění ve skanzen pro turisty, v tom horším v cosi jako města duchů. V obou případech je ale skomírající autentický ruch v centru především němou připomínkou skutečnosti, že „život je jinde“. Namísto středu měst se role katalyzátoru společenského života ujaly nákupní komplexy, které snáze vycházejí vstříc naší touze po instantní zábavě a uspokojení. Už dávno také neokupují jen městské periferie, ale staví se i v těsné blízkosti někdejších center měst a vytvářejí tak alternativní umělou urbánní krajinu bez lokální identity či historických souvislostí.

Danou situaci komentuje Šárka Mikesková intervencí notně sarkastické a nesmlouvavé povahy. Do jednoho z míst v centru města, kde se v důsledku odlivu kupní síly uprázdnilo hned několik nebytových prostorů, umisťuje betonový, hrobu podobný objekt korunovaný prostým bílým křížem, jenž se zrcadlí v prázdných výlohách někdejších obchodů. Nejenže tímto aktem mění dřívější centrum města pouze na místo vzpomínek, ale fakticky stvrzuje i výše připomínané současné přerozdělení rolí, podle něhož se centrum stává periferií a naopak.

Šárka Mikesková
Šárka Mikesková je absolventka Katedry výtvarné tvorby PdF OU, Ateliéru sochařství Maria Kotrby (1996-2001), která patří k nepřehlédnutelným autorům mladší střední generace. Její tvorba, vyznačující se humorem, ironií, jakož i jedinečným citem pro ideovou či formální zkratku, zahrnuje jak sochařsky tradiční přístupy tak konceptuálně laděné projekty s přídomkem site-specific. V rámci festivalu Kukačka je to již podruhé, co se autorka ujala role nesmlouvavého komentátora veřejného dění (Ecce Homo, 2013).
● ulice 28. října