Šárka Zahálková ● Bezcílná procházka II

● 27. 10. 2021 v 15:00
● sraz před budovou Nové radnice, Prokešovo náměstí

Zítra je státní svátek. Možná už jsou všichni pryč, přesto doufám, že se se mnou někdo z magistrátu půjde projít.

Chcete se připojit?

Buďte ve správný́ čas na správném místě a věřte, že se poznáme. 

Jít jen tak za nosem, nenuceně si povídat i jen tak mlčet. Sledovat tok myšlenek, jejich rytmus, tempo chůze. Naslouchat, sdílet, zaznamenávat, sdílet. Rytmus. 

Chůze jako východisko, či rozcestník pro další uvažování. Jít a nenásilně sledovat tok myšlenek ve vztahu k prostředí, všímat si budování kontextů i odboček. Anebo všechno nechat jen tak plynout?! Procházky bez cíle, avšak s obsahem. Výchozí bod je daný, konec i naplň̌ jsou určeny kontextem, náladou a aktuálním rozpoložením. 

Z každé bezcílné procházky vznikne audio esej s poznámkovým aparátem, myšlenková mapa jedné náhodné trasy, setkání a chůze v dialogu. 

www.bezcilneprochazky.online

Šárka Zahálková pracuje s vědomou chůzí, nasloucháním, akustikou a možnostmi vyprávění ve vztahu k prostoru. Využívá metody participace, audio dokumentu, psychogeografie. Inspirujícím je pro ni téma rytmu v podání Henri Lefebvra, francouzského filosofa, sociologa a geografa. V jeho pojetí je rytmus něco, co nemůžeme oddělit od času a jeho opakování a cykličnosti. Je zakořeněn v urbánním životě a pohybu skrz prostor. 

 www.160cm.me