Tereza Bonaventurová

Extenze
(2 x billboardy)

Vizuální smog je stále přetrvávajícím fenoménem dnešních měst. Všudypřítomná reklama na poutačích, billboardech a cedulích, kterým se nelze vyhnout a které zaplevelují vzhled našeho bezprostředního okolí, nás provází na každé kroku. Rozptylují naši pozornost a zakrývají pravý vzhled městského prostoru. Tereza Bonaventurová se problematikou vizuálního smogu zabývá dlouhodobě. Intervence s názvem Extenze – prodloužení či rozšíření – pracuje s vizuálním balastem reverzním, podvratným způsobem: výlep na dvou billboardech neobsahuje reklamní ani jiné materiály, nepřináší žádnou informaci, pouze odráží okolní prostorovou situaci. Toto „prodloužení“ reality pomocí jejího odrazu znejišťuje diváka: co je vlastně sdělením a jaký je jeho smysl?

Reklamní billboardy nám obvykle prezentují upravenou, idealizovanou realitu. Projekt Extenze nabízí zamyšlení, zda je náš veřejný prostor natolik ideální, aby byl zobrazen takto reprezentativním způsobem. A pokud tomu tak není, co můžeme udělat pro to, aby ideální byl?

● ulice Střelniční
49.83525, 18.29422