Tomáš Arnošt

Posed

Uprostřed města a přesto viditelný z dálky, obklopený periferní nicotou. Osamělý posed prochází městem, migruje z lesa do lesa. Jako materializovaná vzpomínka na oblíbenou dětskou skrýš svádí k návštěvě, nicméně schůdky jsou vysunuté vzhůru, takže je nemožné dostat se dovnitř. I proto může – namísto myšlenek na úkryt – mysl pozorovatele záhy ovládnout pocit lovné zvěře, jež je sama pozorována. Pocit ohrožení a nejistoty znásobuje dynamická silueta posedu odkazující na futuristický stroj ze sci-fi filmů. Tomu ale neodpovídá materiálové provedení, které objekt staví spíše do pozice „lumber” parodie na projekt Kráčející město Rona Herrona.

Tomáš Arnošt
* 1989 Boskovice, žije a pracuje: Olomouc
Tomáš Arnošt je absolvent Fakulty umění OU, ateliéru Sochařství Jaroslava Koléška (2011-2014). V současnosti pokračuje tamtéž ve studiu NMgr (od roku 2017).
High Seat
Placed in the middle of the city, yet visible from afar, surrounded by peripheral nothingness. A lonely high seat passes through the city, migrating from forest to forest. As a materialized memory of a child’s favourite hiding place, it tempts us to visit it, but its steps are pulled up so it is impossible to enter. This is also why – instead of thinking of hiding – the mind of an observer can be soon filled with the feeling of a game animal that is being observed. The feeling of danger and uncertainty is multiplied by the dynamic silhouette of the high seat referring to the futuristic machine from sci-fi films. However, this is defied by the material design that turns the object into a “lumber” parody of Ron Herron’s Walking City project.
Tomáš Arnošt
* 1989 in Boskovice, he lives and works: Olomouc
Tomáš Arnošt is a graduate of Jaroslav Koléšek’s Sculpture Studio at the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava (2011–2014). He has continued the follow-up master’s degree programme at the University of Ostrava since 2017.
● ul. Českobratrská a Poděbradova