Tomáš Džadoň

Území nikoho

Jedním z leitmotivů tvorby Tomáše Džadoně je téma přechodu, personifikované zpravidla motivem brány, portálu či dveří. Autor je fascinován mezními okamžiky vcházení odněkud někam, jakož i změnami, jež se v našem vědomí během tohoto zlomku vteřiny odehrávají. Vedle realizací jako YTONG piece (2007), Super plocha (2007), Brána (2008) či Portál (2009) je tento zájem pravděpodobně nejvýmluvněji artikulován projektem Území nikoho (2009). Prostřednictvím multiplikace běžných velikostně odstupňovaných zárubní se jím autor pokouší moment přechodu prodloužit na co možná nejdelší dobu a mimoděčně tak vytváří téměř filmový rámec evokující techniky „time expand“ či „motion blur“. Svoji premiéru si realizace Území nikoho odbyla v Galerii Jelení v Praze. V následujících letech se však pro ni nenašlo vhodné místo. S poněkud rozšířeným významovým syžetem tak znovu ožívá až v Dolní oblasti Vítkovice. V Industriální katedrále či tzv. ostravských Hradčanech se posiluje její formální podobnost s románskými či gotickými vstupy křesťanských svatyň a Území nikoho zde tak mimoděčně přejímá funkci ústupkového portálu.

 

Tomáš Džadoň
* 1981 v Popradu, žije a pracuje v Praze a Bratislavě
Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, Ateliér monumentální tvorby Jiřího Příhody (2002–2007) a postgraduální studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, Neateliér Dezidera Tótha (2008–2013). Zaměřuje se na tvorbu objektů, site-specific instalací a intervencí ve veřejném prostoru, ve kterých se odráží jeho zájem o postižení rozporů moderního způsobu života a kulturních tradic. Ve své práci, vykazující mimo jiné i rysy tzv. kritického regionalismu, konfrontuje lokální s globálním či jedinečné s univerzálním. Tento dlouholetý zájem, projevující se například konfrontací sídlištní výstavby z období socialismu s tradiční lidovou architekturou Slovenska, korunoval v roce 2013 realizací Památníku lidové architektury v Košicích. Na poli umění ve veřejném prostoru se Tomáš Džadoň významně angažuje i jako organizátor a kurátor v rámci bratislavské platformy Verejný podstavec. Autor je vítěz Essl Award (2009), finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého (2009), finalista Ceny Oskara Čepana (2012) či laureát ceny Tatra Banky Mladý tvorca (2012).
● Dolní oblast Vítkovice