Veronika Hajdyla

ZenBox

ZenBox je projekt vyslovující se k problému plánované vodní stavby na místě dnešní vesnice Nové Heřmínovy na Bruntálsku, v jejímž důsledku by došlo k odsunu veškerého místního obyvatelstva, zaplavení desítek obytných domů, hospodářských objektů a barokní kaple. Projekt nemá vyhroceně angažovaný charakter. Nebrojí přímo proti výstavbě vodního díla, logicky ale sympatizuje s případnými „oběťmi“ výstavby. ZenBox představuje cosi jako „meditační set“, který má diváka vést k zamyšlení nad problémem, aniž by mu vnucoval možná východiska. Sestává z balení podobného dětským stavebnicím „zenových zahrádek“. Součástí setu je podložka, písek, miniaturní hrábě a vystřihovánka konkrétních budov z Nových Heřmínov doplněná tzv. meditačním CD s autentickým zvukovým záznamem dosud nezaplavené obce. Majitel ZenBoxu si tak může sestavit vlastní domek, který zasypává pískem a znovu jej pak s pomocí hrábí odkrývá. Dětská skládačka mu skrze tuto prostou ritualizovanou činnost může dopomoci k navrácení ztracené duševní rovnováhy a dovést jej ke smíření se stavem věcí ve smyslu zenové filozofie. Autorský set má ambice zprostředkovat složitou problematiku Nových Heřmínov široké veřejnosti. Vědomě osciluje na pomezí autonomního uměleckého díla a běžného „merchandisingu“. Pro svou prezentaci využívá standardního prodejního prostředí infocentra, kde v sousedství s dalším prodejním artiklem získává adekvátní mimikry.

Veronika Hajdyla
* 1988 v Bruntále, žije a pracuje v Ostravě
Absolventka Fakulty umění OU v Ostravě, ateliéru Malba II. Františka Kowolowského (2007–2013). Věnuje se převážně malbě a instalaci. Její tvorba variuje mezi osobní zpovědí a sociálně angažovanými projekty, příznačně ji však téměř vždy prostupuje mix intuitivně pociťovaného a racionálně zdůvodněného.
● Ostravský informační servis – pobočka Elektra