Vladimír Havlík

DNA dlažba

Nejdříve prozkoumáš ulice v centru Ostravy. Najdeš díru v chodníku a poznamenáš si její rozměr. Do Antikvariátu Fiducia si přijdeš vyrobit vlastní „DNA dlaždici“. Přineseš si něco osobního – vlasy, nehty, krev, moč, fotku, dopis, atd. Přimícháš to do betonové směsi, kterou napěchuješ do připravené formy. Počkáš, až beton vyschne. Druhý den se společně s dalšími účastníky akce vydáš usadit dlaždice na „svá místa“.

Vladimír Havlík

Dlaždice s genetickou informací toho, kdo ji vyrobil a osadil na předem vytipovaném místě, je určitě způsob, jak si vybudovat či posílit vztah s danou lokalitou. Dotyčný obrazně svěřuje do tohoto kousku městské dlažby kousek sebe, přičemž tato identifikace jej současně zavazuje ke spoluodpovědnosti a aktivnímu vztahu vůči svému okolí. Tento ve své podstatě poetický akt tak obsahuje i prvek angažovanosti, jenž je v Ostravě, jejíž veřejný prostor patří k vůbec nejzanedbanějším v zemi, zřejmě čirou nezbytností. Město, kde má stále většina chodníků podobu „patchworku“ z asfaltu a někde chodníky dokonce chybí úplně, zkrátka potřebuje pomoc a to tím spíše, že vedení města v dané oblasti i nadále tenduje k utilitárním řešením, kterým chybí přesvědčivá vize.

DNA Paving
A paving stone with genetic information on who made it and put it in the pre-selected place is definitely a way to build or strengthen the relationship with the location. The person figuratively entrusts a piece of himself/herself to this piece of urban pavement, and this identification at the same time commits the person to active involvement and a relationship with his/her surroundings. This inherently poetic act therefore also contains an element of engagement, which in Ostrava (whose public space is one of the most neglected in the country) is apparently a sheer necessity. The town where the majority of pavements are still in the form of a “patchwork” of asphalt and where sometimes pavements are even missing altogether simply needs help, all the more so as the town government in the region still tends to use easy utilitarian solutions without any vision.
● různé lokace