Aloïs Yang & Aliaksandra Yakubouskaya

One Moon yet another moon
(zrcadla)

Měsíční cyklus se na první pohled projevuje spíše nenápadně, jakoby se odehrával na pozadí toho významného slunečního, který udává našemu životu rytmus i tempo. Přitom stejně jako střídání noci a dne, Měsíc plynule mění svou podobu od tušené až po nepřehlédnutelnou a ohlašuje tak svou pozici vůči Slunci a Zemi. Veškeré světlo, které k nám z Měsíce přichází a oznamuje nám, ve které fázi se nacházíme, je však pouze odrazem a Měsíc nám tak po většinu cyklu připomíná hlavně to, že Slunce nezhaslo, že jen zůstalo “za horizontem”. Iluzornost měsíčního svitu a celá jeho cesta od zdroje až k pozorovateli tak připomíná Platónovu jeskyni nebo právě Magrittovu Zradu obrazů.
Instalace One Moon yet another moon autorské dvojice Aloïse Yanga a Aliaksandry Yakubouskayi do řetězce vztahů mezi aktéry vesmírné hry vnáší ještě jeden prvek, kterým obrací pozornost zpět k Měsíci. Jejich série čtyř zrcadel umístěná ve vodním toku řeky Ostravice vede pozorovatelův pohled k obloze, ve dne se na zrcadlech objevují různé odstíny šedé nebo modré, v noci čtyři kotouče zmizí a jen místy se zablesknou. Ve čtyřech konkrétních datech vypočítaných umělci pro dané místo se na nich nicméně objeví kus měsíčního kotouče a ve dvojnásobném odrazu také kus slunečního svitu. Instalace tak vytváří několikaminutový pomíjivý okamžik, ve kterém pozorovateli zprostředkovává zážitek odehrávající se “za horizontem” a na krátký okamžik obrací reflexi zpět ke svému zdroji.

Doporučené časy pro pozorování:

17.10.2021 22:42
18.10.2021 23:00
19.10.2021 23:10
20.10.2021 23:22

● řeka Ostravice
49.85305, 18.28884